:: Produkty

MU-623, MU-625, MU-626

Moduly digitálních vstupů MU-623, MU-625 a MU-626 jsou určeny pro monitorování stavu různých spínačů a dalších logických signálů s požadavkem na vzájemnou bezpečnostní izolační bariéru 4000VRMS vstupních signálů. Jelikož jsou vstupní obvody přizpůsobeny přímému zpracování signálů technologických úrovní, nejsou nutné žádné doplňkové moduly pro úpravu signálů.

Digitální vstupy obou typů jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně, izolace je bezpečnostní. Vzhledem k zapojení vstupních obvodů jsou schopné zpracovat signály obou polarit (oba typy), resp. i střídavých signálů s frekvencí 50Hz (MU-623 a MU-626). Aktuální stav vstupů je indikován šesticí LED.

Možnosti použití modulů rozšiřují čítače doplněné ke všem vstupům.

Technické parametry

Typové označení MU-623 MU-625 MU-626
Počet digitálních vstupů 6
Typ digitálních vstupů izolované
bipolární 230V

s filtrem 50Hz
izolované
bipolární 24V
izolované
bipolární 24V

s filtrem 50Hz
Vstupní napětí - úroveň L <50VRMS
(signál 50Hz)
<3VDC
(obě polarity)
<3VDC
(obě polarity)
<3VRMS
(signál 50Hz)
Vstupní napětí - úroveň H 180÷264VRMS
(signál 50Hz)
10÷53VDC
(obě polarity)
10÷53VDC
(obě polarity)
15÷54VRMS
(signál 50Hz)
Odolnost vstupů proti
přepětí
300VRMS
(50Hz, max. 1s)
±100VDC (max. 1s)
100VRMS (50Hz, max. 1s)
Vstupní impedance cca 400kΩ cca 12kΩ
Počet čítačů 6
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max. 200Hz max. 10Hz max.
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač)
Izolace digitálních vstupů 4000VRMS (min. 7,5 mm)
(vstupy vzájemně i proti ostatním částem)
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,3W max.
Mechanické provedení Modulbox 6M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2