:: Produkty

MU-470, MU-471, MU-472, MU-473 a MU-474

Moduly digitálních vstupů a výstupů řady MU-47x jsou určeny pro monitorování stavu různých spínačů, resp. pro "on/off" ovládání a zásahy do technologie. Jelikož jsou vstupní a výstupní obvody přizpůsobeny přímému zpracování signálů technologických úrovní, nejsou nutné žádné doplňkové moduly pro úpravu signálů.

Možnosti použití modulů rozšiřují čítače doplněné ke všem vstupům.

Digitální vstupy/výstupy všech typů jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně; vzájemné izolační napětí vstupů/výstupů je však nižší než izolační napětí vůči ostatním obvodům.

Technické parametry

Typové označení MU-470 MU-471 MU-472 MU-473 MU-474
Počet digitálních vstupů 4 3 2 1 0
Typ digitálních vstupů izolované bipolární 24V
s filtrem 50Hz
- - -
Vstupní napětí - úroveň L <3VDC (obě polarity)
<3VRMS (signál 50Hz)
- - -
Vstupní napětí - úroveň H 10÷35VDC (obě polarity)
15÷35VRMS (signál 50Hz)
- - -
Odolnost vstupů proti přepětí ±60VDC (max. 1s)
60VRMS (signál 50Hz, max. 1s)
- - -
Vstupní impedance cca 14kΩ - - -
Počet digitálních výstupů 0 1 2 3 4
Typ digitálních výstupů - - - izolované 24V
Spínané napětí a proud - - - 32VDC/0,3A max.
Počet čítačů
(jen stejnosměrné signály)
4 3 2 1 0
Vstupní frekvence
(střída signálu 1:1)
10Hz max. - - -
Rozsah čítání 0÷4294967295 (tzn. 32bitový čítač) - - -
Izolace digitálních portů
(proti ostatním obvodům)
1000VDC
Izolace digitálních portů
(porty vzájemně)
100VDC
Komunikační linka RS-485
Komunikační protokol Modbus RTU, AIBus-2
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M
Signálové svorky šroubové, průřez vodiče max. 2,5mm2