:: Produkty

Komunikace - univerzální konvertory a repeatery

Komunikační konvertory

TEDIA vyrábí řadu komunikační konvertorů určených zejména pro přenos dat mezi přístroji v laboratořích nebo v průmyslových aplikacích.

Nabízené konvertory lze rozdělit do dvou základních skupin; první jsou převodníky z USB rozhraní na komunikační linky RS-232 nebo RS-485 (tzn. konvertory vytvářející COM port v hostitelském počítači; z tohoto pohledu mohou nahradit zásuvné komunikační karty), druhou skupinou pak převodníky dvou komunikačních linek.

Poznámka: Máte nejasnosti týkající se problematiky komunikačních linek? Odpověď moľná naleznete na stránce s popisem obecných vlastností komunikačních prostředků, popř. se s důvěrou obra»te na naąi technickou podporu.

Miniaturní izolované USB konvertory

Typ Rozhraní Signály ADFC Izolace
UC-232 RS-232 TXD, RXD - - - 2,5 kVRMS
UC-485 RS-485 TXD/RXD ano 2,5 kVRMS

Konvertory a repeatery v průmyslovém provedení

Typ 1. port 2. port Signály ADFC Izolace
MU-1481 RS-232 RS-422/485 TXD, RXD ano 2x 1kVDC
MU-2481 RS-422 RS-422/485 TXD, RXD ano 2x 1kVDC
MU-2485 RS-485 RS-485 TXD, RXD ano 2x 1kVDC

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled zastaralých typů konvertorů a repeaterů 1. generace (typové značení MU-xxxx/12V nebo MU-xxxx/24V).

Přepě»ové ochrany linek RS-422/485 v průmyslovém provedení

Typ Popis
MU-3485 modul přepě»ové ochrany linky RS-485 a zakončovací impedance vedení