:: Produkty

Komunikační karty pro sběrnici PCI

Komunikační karty pro sběrnici PCI jsou určeny pro rozšíření počtu COM rozhraní v počítačích a podporují standardy RS-232, RS-422 a RS-485 v neizolovaném i izolovaném provedení. Novější karty s izolací umožňují další ochranu v podobě příplatkového doplnění bleskojistek na vstup komunikačních portů.
Více o ochraně komunikačních linek proti přepětí.

V nabídce jsou také funkčně obdobné komunikační karty pro sběrnici PCI Express.

Základní vlastnosti PCI komunikačních karet TEDIA

Přehled komunikačních PCI karet

Výroba komunikačních PCI karet byla zahájena v roce 2001 a první typy umožňovaly instalaci do PCI sběrnice s 5V signálovými úrovněmi.
Karty první generace byly od roku 2005 postupně nahrazovány kartami generace druhé umožňujícími instalaci do PCI sběrnice se signálovými úrovněmi 5V i 3,3V.
Informace o kartách obou generací jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Druhá generace komunikačních PCI karet

Druhá generace komunikačních karet představuje typy určené pro PCI sběrnice se signálovými úrovněmi 5V (tzn. zpravidla klasická 32bitová PCI sběrnice) nebo 3,3V (zpravidla 64bitová PCI nebo PCI-X sběrnice).

Typ Počet
portů
Typ portů Typ
konektorů
Izolace Řadič Sběrnice
PCI-1222U 2 RS-232 D-Sub 9 - - - OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1224U 4 RS-232 D-Sub 9 - - - OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1232U 2 RS-232 D-Sub 9 1kVDC OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1234U 4 RS-232 D-Sub 9 1kVDC OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1254U 3
1
RS-232
RS-422/485
D-Sub 9 1kVDC
1kVDC
OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1414U 1
3
RS-232
RS-422/485
D-Sub 9 1kVDC
1kVDC
OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1434U 2
2
RS-232
RS-422/485
D-Sub 9 1kVDC
1kVDC
OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1472U 2 RS-422/485 D-Sub 9 - - - OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1474U 4 RS-422/485 D-Sub 9 - - - OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1482U 2 RS-422/485 D-Sub 9 1kVDC OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1484U 4 RS-422/485 D-Sub 9 1kVDC OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1824U 4 RS-232 RJ45 - - - OXmPCI954 PCI 3V3/5V
PCI-1884U 4 RS-422/485 RJ45 1kVDC OXmPCI954 PCI 3V3/5V

První generace komunikačních PCI karet

První generace komunikačních karet určená výhradně pro PCI sběrnici se signálovými úrovněmi 5V byla v letech 2007-2008 nahrazena modernějšími typy uvedenými v předešlé tabulce (viz přehled typů a vlastností).

Softwarová podpora, systémové ovladače

Pro komunikační PCI karty jsou k dispozici ovladače pro následující operační systémy:

Všechny ovladače jsou dostupné v sekci Ke stažení.

Omezená podpora v systému MS-DOS je možná, vyžaduje však zásah do programu.
Karty, resp. použitý chipset, jsou nativně podporovány v Linuxu od jádra verze 2.4 bez podpory automatického řízení RS-485, lze ji však lze doplnit modifikací ACR registru v 8250.c (bez technické podpory TEDIA).

Poznámka: Máte nejasnosti týkající se problematiky komunikačních linek? Odpověď možná naleznete na stránce s popisem obecných vlastností komunikačních karet, popř. se s důvěrou obraťte na naši technickou podporu.