:: Produkty

Ovladače a software
pro moduly MicroUnit serie

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí a aplikace pro měření signálů a zpracování dat. Logickou součástí komplexní nabídky jsou pak dodávky i některých vývojových prostředí a programů.

V omezené míře jsou vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů nebo vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

Moduly MicroUnit serie, protokol Modbus

Moduly MicroUnit serie mají současně implementovány dva komunikační protokoly, kanálově orientovaný AIBus-2 a standardní Modbus RTU. Protokol je volen softwarově při konfiguraci.

V případě protokolu Modbus RTU není potřeba žádné speciální komunikační rozhraní ani žádný specifický ovladač, využít lze jakékoliv rozhraní počítače nebo PLC s podporou standardních Modbus RTU knihoven.

Z principu jsou rovněž podporovány převodníky LAN/RS-485 z protokolu Modbus TCP na protokol Modbus RTU (tzv. Modbus gateway), v této funkci lze s výhodou použít inteligentní konvertory MU-1052M.

Konfigurační a testovací programy, právě jako program TEDIA MicroUnit Datalogger, jsou připravovány i s podporou protokolu Modbus prostřednictvím konvertoru MU-1052M.

Moduly MicroUnit serie, protokol AIBus-2

Moduly MicroUnit serie mají současně implementovány dva komunikační protokoly, kanálově orientovaný AIBus-2 a standardní Modbus RTU. Protokol je volen softwarově při konfiguraci.

V případě nových projektů lze rozhodně doporučit použití protokolu Modbus (viz popis uvedený v předešlých odstavcích).

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura softwarové podpory modulů MicroUnit serie (využívajících protokol AIBus-2) pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

Jelikož moduly MicroUnit serie komunikují sériovým rozhraním standardu RS-485, softwarová podpora (resp. systémové ovladače) řeší vlastní realizaci komunikačního portu a nadstavbové DLL knihovny obsluhu vlastního komunikačního protokolu AIBus-2. Červeně vyznačené bloky tedy představují různé konvertory nebo zásuvné karty včetně systémových ovladačů (podpora v různých verzí Windows je závislá na typu rozhraní a je zřejmá z nabídek v sekci Ke stažení), modré bloky pak nadstavbové knihovny. Sytě vybarvené bloky zdůrazňují aktuálně používaná řešení.

Poznámka: S postupem času zaniká i význam speciálních PCI karet a realizace čím dál častěji přecházejí na využití inteligentních LAN konvertorů MU-1052U nebo (zejména v případě jednodušších aplikací) standardních COM portů.

Vhodné komunikační rozhraní může být realizováno celou řadou různých způsobů, v nejjednodušším případě je počítač vybaven linkou RS-485, případně RS-232 doplněnou externím převodníkem. COM porty lze do počítače doplnit instalací PCI karet nebo PCI Express karet, případně převodníků připojených k USB rozhraní.

Poznámka: V případě převodníků nebo komunikačních karet třetích stran je potřeba volit typ s řízením linky RS-485 bez vloženého zpoždění, neboť moduly MicroUnit serie vyžadují přepínání směru přenosu v čase kratším než odpovídá době trvání jednoho znaku (není zpravidla splněno u jednoduchých převodníků řízených monostabilními klopnými obvody).

Inteligentní zásuvné karty pro sběrnice ISA, PC/104 (tyto typy se již dlouhou dobu nevyrábějí) nebo PCI jsou ideálním řešením pro řízení rozsáhlých sítí pracujících s protokolem AIBus-2, neboť zajišťují vysokou datovou propustnost, velmi rychlou odezvu a zejména vysokou míru autonomní činnosti. Jak však již bylo uvedeno výše, v současné době se však v aplikacích čím dál více prosazují inteligentní LAN konvertory.

Speciální USB konvertor USB-1052 podporující protokol AIBus-2 byl koncipován jako alternativa k inteligentním zásuvným kartám a není již delší dobu dodáván.

Poslední alternativa zakreslená na obrázku, tzn. inteligentní LAN konvertor MU-1052U (popř. předešlá verze MU-1052), je v současné době ideálním způsobem připojení modulů MicroUnit serie využívajících protokol AIBus-2 k počítači. Konvertor může být umístěn lokálně v bezprostřední blízkosti počítače (a rozšiřuje tedy počítač o RS-485 rozhraní) nebo v blízkosti skupiny modulů (a tuto skupinu pak připojuje do již existující datové sítě).

Konfigurační a testovací programy, právě jako program TEDIA MicroUnit Datalogger, podporují všechna běžně používaná rozhraní s protokolem AIBus-2, tzn. postupně je z nabídky rozhraní vyřazována podpora zastaralých ISA karet, PC/104 modulů a komunikačních USB modulů.

Běžné uživatelské programy mohou rovněž využívat kterékoliv z uvedených rozhraní, doporučujeme však orientovat se na COM port nebo LAN konvertory MU-1052U; situace pro vybraná vývojová prostředí je zakreslena na obrázku níže.

tabulka struktury ovladačů

Jak je patrné z obrázku výše, ovladače pro Control Web jsou k dispozici pro celou řadu rozhraní (preferovaným rozhraním je MU-1052U) a jejich vývoj zajišťuje TEDIA, naopak pro Promotic je k dispozici ovladač komunikující prostřednictvím standardního COM portu (dodáváno jako placená součást vývojového systému).

Další informace

V sekci Ke stažení jsou k dispozici (kromě uživatelských příruček modulů) všechny ovladače, dokumentace k instalaci ovladačů a příručky.