:: Produkty

Systémové ovladače a software
pro DAQ PCI karty

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí a aplikace pro měření signálů a zpracování dat. Logickou součástí komplexní nabídky jsou pak dodávky i některých vývojových prostředí a programů.

V omezené míře jsou vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů nebo vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

Struktura ovladačů DAQ PCI karet pro Windows

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura ovladačů DAQ PCI karet pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

Systémový ovladač (na obrázku vyznačen žlutým podkladem) je část nezbytná pro činnost karty a zahrnuje nejnižší vrstvu tediaOxPCI.sys (spuštěna v jádře Windows) a tři knihovny ve vyšší vrstvě zajišťující interface pro programy.
Knihovna tedia_ox9162.dll zajišťuje podporu pro 1. generaci DAQ PCI karet, knihovna tedia_ox952.dll pro 2. generaci DAQ PCI karet (knihovna tedia_ep4gxa.dll je určena pro DAQ PCI Express karty).

Systémový ovladač je k dispozici pro následující operační systémy:

Další ovladače a software pro měření, ukládání a zpracování dat (zpravidla jen pro desktopové verze Windows):

Ovladače pro Linux, popř. jiné operační systémy

Pro vývoj vlastní sofwarové podpory (např. pro Linux) je k dispozici kompletní popis registrové struktury a funkcí všech typů karet.

Využití ovladačů pro Windows uživatelskými programy

Uživatelské programy mohou využívat přímo rozhraní systémového ovladače nebo mohou ke kartě přistupovat prostřednictvím univerzálního ovladače tedia_daq01.dll. Zatímco v prvním případě program kartu ovládá na registrové úrovni a má plnou kontrolu nad funkcemi karty (což na druhou stranu výrazně znesnadňuje migraci uživatelského programu mezi různými typy karet), v druhém případě program využívá abstraktní API umožňující unifikovanou softwarovou podporu pro všechna podporovaná zařízení (DAQ PCI karty a DAQ USB moduly první generace; s rozšířením o další řady karet a modulů se nepočítá).

Rozhraní univerzálního ovladače tedia_daq01.dll využívá i řada dalších programů nebo vývojových prostředí, mj. TEDIA Recorder, ScopeWin32 nebo Promotic, naopak speciální ovladače pro Control Web využívají přímo rozhraní systémového ovladače.

Instalace a odinstalace; všechny části systémového ovladače se instalují společně po prvním vložení karty do počítače a v případě odinstalace (tzn. odebráním ve správci zařízení) se karta stává nefunkčním zařízením. Ostatní ovladače a knihovny funkcí se instalují samostatně podle potřeby a mohou být instalovány/odinstalovány kdykoliv, aniž by se tím narušila funkce systémového ovladače.

Další informace

V sekci Ke stažení jsou k dispozici (kromě uživatelských příruček karet) všechny ovladače, dokumentace k instalaci ovladačů a programátorské příručky.