:: Produkty

DAQ PCI karty

Úvodní informace

PCA-7428CS

Ačkoliv již byla PCI sběrnice ve většině standardních počítačů nahrazena sběrnicí PCI Express, v průmyslových systémech je nadále běžně používána. Sortiment DAQ PCI karet TEDIA byl proto modernizován a druhá generace karet již podporuje všechny verze PCI sběrnice se signálovými úrovněmi 5V i 3,3V (jak je z obrázku patrné konektor je vybaven oběma aretačními zářezy).

Aktuální sortiment DAQ PCI karet TEDIA zahrnuje standardní multifunkční karty (tedy typy nabízející analogové vstupy doplněné o analogové výstupy, DIO porty a čítače), ale rovněž speciální karty čítačů (běžné čítače i obousměrné s IRC enkodéry) nebo karty digitálních portů. A protože I/O rozhraní nových typů zůstala kompatibilní s první generací karet, beze změny zůstala i široká nabídka osvědčeného příslušenství.

Multifunkční DAQ PCI karty 2. generace

Za mutifunkční karty označujeme typy nabízející analogové vstupy kombinované zpravidla s digitálními porty a čítači.

Typ AIN ADC Buffer DAC CNT DIO
PCA-7428CL 8/32x S.E.
±10V÷±0,3125V
14bitů, 100kHz 32kB - - - 2 16+8
PCA-7428CS 8/32x S.E.
±10V÷±0,3125V
14bitů, 100kHz 32kB 2x 12bitů 2 16+8
PCA-7428CE 8/32x S.E.
(izolace)
±10V÷±0,3125V
14bitů, 100kHz 32kB - - - 2 16+8

Poznámka: Počet analogových vstupů je vždy uveden pro samostatnou kartu (8) a rozšíření softwarově transparentním externím multiplexerem (32), např. z řady OPT-832. Vstupy jsou v zapojení S.E.; v případě potřeby diferenciálních vstupů lze použít externí zesilovač, např. z řady OPT-830.

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled DAQ PCI karet první generace.

Ostatní DAQ PCI karty 2. generace

Typ Popis
PCD-7006C PCI karta digitálních portů
(48 obousměrných linek s TTL signály)
PCD-7106C PCI karta digitálních portů
(8 reléových výstupů, 8 izolovaných vstupů, 32 obousměrných linek s TTL signály)
PCT-7303C PCI karta programovatelných IRC čítačů
(3x 24bit. čítač, 8+8 DIO)
PCT-7303E PCI karta programovatelných IRC čítačů s izolovanými vstupy
(3x 24bit. čítač, izolace, 8+8 DIO)
PCT-7424C PCI karta čítačů
(24x 32bit. čítač, 8+16 DIO)
PCT-7424E PCI karta čítačů s izolovanými vstupy
(24x 32bit. čítač, izolace, 8+16 DIO)

Poznámka: Na samostatné stránce naleznete přehled DAQ PCI karet první generace.

Softwarová podpora, systémové ovladače

Pro DAQ PCI karty jsou k dispozici systémové ovladače pro běžně používané desktopové verze Windows.

Pro vývoj vlastních ovladačů (např. pro Linux) je volně dostupný kompletní popis registrové struktury a funkcí všech typů karet.

K dispozici jsou rovněž aplikační multidriver TEDIA_DAQ01, ovladače pro vývojový systém Control Web a programy TEDIA Recorder a ScopeWin32.

Podrobné informace lze nalézt v sekci Ovladače a software pro DAQ PCI karty.