:: Produkty

PCT-7303C, PCT-7303E

PC karty PCT-7303C a PCT-7303E jsou určené zejména pro zpracování signálů z inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem, široce konfigurovatelné vstupní obvody však umožňují její nasazení v řadě dalších aplikací.
PCT-7303C je inovovanou verzí předešlého typu PCT-7303B (je 100% funkčně záměnná včetně zapojení všech I/O konektorů).

Karty PCT-7303C/E obsahují tři 24bitové čítače umožňující jednosměrné i obousměrné čítaní v celé řadě pracovních módů.
Čítače jsou vybaveny řadou nadstandardních funkcí, mj. programovatelnými komparátory hodnot čítačů a real-time digitálními výstupy.

Čítače jsou doplněny standardními digitálními vstupy a výstupy.

Vstupní signály čítačů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály real-time výstupů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektorech umístěných na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

Jádrem karet PCT-7303C/E je výkonné hradlové pole typu FPGA obsahující obvody čítačů, komparátory, generátor časových značek a obvody přerušení. Jelikož konfigurace FPGA probíhá dynamicky při každém spuštění počítače z paměti flash umístěné na kartě, lze vnitřní obvody a funkce na zakázku modifikovat.

Vlastnosti PCT-7303C/E (shodné s PCT-7303B)

Vlastnosti PCT-7303C/E (navíc proti PCT-7303B)

Odlišnosti PCT-7303C a PCT-7303E

Karty PCT-7303C s PCT-7303E se odlišují výhradně řešením vstupních obvodů čítačů.

Karta PCT-7303C nemá vstupní obvody čítačů izolované od počítače, připojené snímače mohou být napájeny přímo ze zdroje počítače (na konektoru D-Sub 25 jsou dostupná napájecí napětí +5V a +12V).

Karta PCT-7303E je vybavena izolovanými vstupními obvody čítačů, současně však neumožňuje napájet snímače přímo ze zdroje počítače, resp. na konektoru D-Sub 25 nejsou dostupná napájecí napětí +5V a +12V.

Vlastnosti čítačů

Čítače podporují standardní kvadraturní signály (režimy X1, X2 i X4) s volitelně pozitivním nebo negativním nulovacím signálem. Kromě uvedených režimů jsou podporovány režimy "up/down" (jeden signál určen pro inkrementaci, druhý pro dekrementaci, třetí pro nulování), "count/dir" (jeden signál určen pro čítané impulzy, druhý pro volbu směru čítání, třetí pro nulování) a "count/gate" (jeden signál určen pro inkrementaci, druhý pro blokování čítače, třetí pro nulování).

Čítače jsou navrženy jako binární 24bitové, avšak umožňují libovolné zkrácení cyklu ze základního rozsahu 16.777.215 - 0 - 1 - ... - 16.777.214 - 16.777.215 - 0 ... až na hodnotu 2, tzn. 0 - 1 - 0 - 1 - 0 ...

Každý čítač je vybaven dvěma záchytnými registry pro čtení; první je určen pro čtení stavu čítače "za běhu", druhý pak pro zachycení aktuálního stavu čítače externím vstupem. Záchytné registry lze volně konfigurovat tak, aby stav čítače mohl být zachycen individuálně pro každý čítač nebo společně pro všechny čítače v jeden časový okamžik.

Každý čítač je navíc vybaven dvojicí komparátorů umožňující pohotovou reakci na vybočení polohy ze zvoleného intervalu; tzv. "přetečení" je zpracováno detekčním registrem umožňujícím vyvolat přerušení a ovládat speciální digitální výstupy karty (tzv. real-time výstupy, zpoždění cca 50ns). Není-li tato funkce využita, mohou tyto výstupy sloužit jako standardní programově ovládaný digitální port.

Funkcí nezávislou na ostatních obvodech je tzv. generátor časových značek umožňující se zvolenou časovou periodou vyvolat přerušení systému.

Součásti dodávky

Balení obsahuje pouze vlastní PCI kartu, veškerá dokumentace a software jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Technické parametry

Typové označení PCT-7303C
PCT-7303E
Počet čítačů,
rozlišení
3x 24 bitů
Vstupní úrovně RS-422, TTL
Odolnost proti přepětí 20A, 8/20 µs, IEC 801-5 (transil 6V4/200W)
Izolace vstupů čítačů 1kVDC (resp. 600VDC při rozšíření ESD-X1)
(pouze PCT-7303E)
Ochrana izolace vstupů bleskojistka CG5-600L
(příplatkové rozšíření ESD-X1)
Vstupní frekvence 8MHz max. (IRC režimy, fázová frekvence)
16MHz max. (ostatní režimy)
(pro vstupní signál s nesymetrií max. 40/60%)
Vstupní režimy IRC (X1, X2, X4)
"up/down"
"count/dir"
"count/gate"
Další funkce - nulování čítače externí signálem a softwarově
- softwarové blokování a přednastavení čítače
- zachycení stavu čítače externím signálem nebo softwarově
- dva nezávislé komparátory pro každý čítač
- datový zásobník pro blokový záznam dat
Režimy IRQ - komparace čítače se dvěmi přednastavenými hodnotami
- strobování stavu čítače externím signálem
- generátor časových značek 1÷255ms
- detektor změny stavu digitálních vstupů
Počet
digitálních vstupů
8
Pracovní úrovně
digitálních vstupů
TTL/HC (odolnost ±24V)
Počet
digitálních výstupů
8 + 8 s "real-time" funkcemi
Pracovní úrovně
digitálních výstupů
TTL/HC
Sběrnice PCI (32 bitů, 33 MHz, 5V i 3,3V)
I/O + MEM adresa,
kanály přerušení
přiděluje PnP PCI BIOS
Rozměry desky cca 90x130 mm
Hmotnost desky cca 90 g
Hmotnost a rozměry
obchodního balení
cca 140 g
kartonová krabice cca 180x130x40 mm