:: Produkty

DAQ PCI karty - zastaralé typy

Tato stránka obsahuje přehled DAQ PCI karet, jejichž výroba byla ukončena a nelze je dodat. Podrobnosti o náhradách jsou uvedeny u jednotlivých typů.

Aktuálně dodávané typy je pak možno nalézt na samostatné stránce.

DAQ PCI karty 1. generace

Typ Popis
PCA-7208AL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CL, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7208AS PCI karta analogových vstupů a výstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CS, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7228AL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CL, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7228AS PCI karta analogových vstupů a výstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CS, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7228EL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CE, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7288A PCI karta analogových výstupů, čítačů a DIO
alternativní DAQ PCI karta neexistuje, lze však použít PCI Express kartu PCA-8288
PCA-7408AL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CL, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7408AS PCI karta analogových vstupů a výstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CS, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7428AL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CL, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7428AS PCI karta analogových vstupů a výstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CS, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7428EL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
doporučená náhrada PCA-7428CE, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7628AL PCI karta analogových vstupů, čítačů a DIO
možná náhrada PCA-7428CL, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCA-7628AS PCI karta analogových vstupů a výstupů, čítačů a DIO
možná náhrada PCA-7428CS, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCD-7004 PCI karta digitálních portů (32 obousměrných linek, úrovně TTL)
doporučená náhrada PCD-7006C, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCD-7104
PCD-7104E
PCI karta izolovaných digitálních portů + rozšiřující deska
doporučená náhrada PCD-7106C, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCT-7303A PCI karta programovatelných IRC čítačů
doporučená náhrada PCT-7303C, popř. PCT-7303E, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCT-7303B PCI karta programovatelných IRC čítačů
doporučená náhrada PCT-7303C, popř. PCT-7303E, popř. lze vybrat z PCI Express karet
PCT-7408A PCI karta čítačů
alternativní DAQ PCI karta neexistuje, lze však použít PCI Express karty PCT-842x
PCT-7424 PCI karta čítačů (24x 32bit. čítač, 8+16 DIO)
doporučená náhrada PCT-7424C, popř. PCT-7424E, popř. lze vybrat z PCI Express karet

PCA-7208AL/AS, PCA-7408AL/AS

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCA-7428CL (funkčně obdobný, ne však 100% záměnný typ), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Řada PCA-7208A/7408A představuje základní multifunkční PCI karty nabízející všechny obvyklé I/O funkce.

Karty obsahují osm analogových vstupů (s možností rozšíření na 32 pomocí externího multiplexeru) vybavené alternativně 12bitovým nebo 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence max. 10 kHz). Vstupy využívají zapojení typu S. E. s jedním společným signálem spojeným s kostrou počítače, v případě potřeby izolace analogových vstupů je dodávána řada izolačních zesilovačů.

Analogové vstupy doplňují dva analogové výstupy s 12bitovými D/A převodníky (pouze verze AS), dva čítače, osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů.

Signály analogových vstupů a výstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály čítačů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektory umístěné na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCA-7228AL/AS, PCA-7428AL/AS

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCA-7428CL (funkčně obdobný, ne však 100% záměnný typ), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Řada PCA-7228A/7428A představuje multifunkční PCI karty pro univerzální použití nabízející všechny obvyklé I/O funkce.

Karty obsahují osm analogových vstupů (s možností rozšíření na 32 pomocí externího multiplexeru) vybavené alternativně 12bitovým nebo 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence max. 100 kHz). Vstupy využívají zapojení typu S. E. s jedním společným signálem spojeným s kostrou počítače, v případě potřeby izolace analogových vstupů je dodávána řada izolačních zesilovačů.

Analogové vstupy doplňují dva analogové výstupy s 12bitovými D/A převodníky (pouze verze AS), dva čítače, osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů.

Signály analogových vstupů a výstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály čítačů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektory umístěné na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCA-7228EL, PCA-7428EL

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCA-7428CL (funkčně obdobný, ne však 100% záměnný typ), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Řada PCA-7228E/7428E představuje multifunkční PCI karty s izolovanými analogovými vstupy a doplňkovými I/O funkcemi.

Karty obsahují osm analogových vstupů (s možností rozšíření na 32 pomocí externího multiplexeru) vybavené alternativně 12bitovým nebo 14bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence max. 80 kHz). Vstupy využívají zapojení typu S. E. s jedním společným signálem izolovaným od ostatních obvodů počítače.

Analogové vstupy doplňují dva čítače, osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů.

Signály analogových vstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály čítačů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektory umístěné na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCA-7628AL/AS

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCA-7428CL (funkčně obdobný, ne však 100% záměnný typ), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka a systémové ovladače

Řada PCA-7628A představuje multifunkční PCI karty pro aplikace s vyššími nároky na přesnost nabízející všechny obvyklé I/O funkce.

Karty obsahují osm analogových vstupů (s možností rozšíření na 32 pomocí externího multiplexeru) vybavené 16bitovým A/D převodníkem (vzorkovací frekvence max. 100 kHz) s elektronickou kalibrací každého rozsahu (kalibrační hodnoty jsou uloženy v EEPROM karty). Vstupy využívají zapojení typu S. E. s jedním společným signálem spojeným s kostrou počítače, v případě potřeby izolace analogových vstupů je dodávána řada izolačních zesilovačů.

Analogové vstupy doplňují dva analogové výstupy s 12bitovými D/A převodníky (pouze verze AS), dva čítače, osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů.

Signály analogových vstupů a výstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály čítačů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektory umístěné na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCA-7288A

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada pro PCI sběrnici není k dispozici, vybrat lze pouze z řady PCI Express karet
Download: příručka a systémové ovladače

Karta PCA-7288A je doplňkovým typem řady multifunkčních PCI karet a obsahuje osm 12bitových analogových výstupů s rozsahem softwarově konfigurovatelným individuálně pro každý výstup. Kalibrace je prováděna elektronicky pro každý rozsah, data jsou uložena na kartě v paměti EEPROM, jejíž obsah lze uživatelským programem modifikovat.

Čítače umožňují čtení a programování hodnoty, spuštění a zastavení čítače; všechny funkce mohou probíhat synchronně pro všechny čítače.

Signály analogových výstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály čítačů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektorech umístěných na zadní straně karty a mohou jsou zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCD-7004

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCD-7006C (funkčně obdobný, ne však 100% záměnný typ), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Karta PCD-7004 je doplňkovým typem řady multifunkčních PCI karet a obsahuje čtyři osmibitové digitální porty softwarově konfigurovatelné jako vstupní nebo výstupní.

Karta obsahuje IRQ logiku s pěti zdroji přerušení - jedním digitálním vstupem z každého osmibitového portu a interním časovačem. Časovač kromě nastavení periody, spuštění a zastavení umožňuje i zpětné čtení aktuálního stavu.

Signály prvních dvou digitálních portů jsou vyvedeny na dva konektory D-Sub 9 umístěné přímo na PC štítku karty, signály druhých dvou digitálních portů jsou vyvedeny na konektory umístěné na zadní straně karty a mohou jsou zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCD-7104, PCD-7104E

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCD-7106C (funkčně obdobný, ne však 100% záměnný typ), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Karta PCD-7104 je doplňkovým typem řady multifunkčních PCI karet a obsahuje osmibitový vstupní digitální port s optickou izolací od PC a osmibitový výstupní port. Všechny kanály vstupního portu mají jednu společnou svorku a jsou schopné zpracovat signály se stejnosměrným napětí obou polarit i střídavým napětím s frekvencí 50Hz. Všechny kanály výstupního portu jsou osazeny přepínacími relé.

Karta obsahuje IRQ logiku s pěti zdroji přerušení - jedním digitálním vstupem z každého osmibitového portu a interním časovačem. Časovač kromě nastavení periody, spuštění a zastavení umožňuje i zpětné čtení aktuálního stavu.

Signály reléových výstupů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály izolovaných vstupů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty.

Počet portů karty PCD-7104 lze ze základních 8 výstupů a 8 vstupů zvýšit na 16+16 pomocí rozšiřující desky PCD-7104E. Sestava PCD-7104 a PCD-7104E pak obsahuje dvě sady identicky zapojených konektorů D-Sub 25 a D-Sub 9.

PCT-7303A

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCT-7303C nebo PCT-7303E (funkčně obdobné, ne však 100% záměnné typy), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Karta PCT-7303A je určená zejména pro zpracování signálů z inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem, široce konfigurovatelné vstupní obvody však umožňují její nasazení v řadě dalších aplikací.

Karta obsahuje tři 24bitové čítače umožňující jednosměrné i obousměrné čítaní v řadě pracovních módů. Čítače jsou vybaveny řadou nadstandardních funkcí, mj. programovatelnými komparátory hodnot čítačů a real-time digitálními výstupy.

Čítače jsou doplněny standardními digitálními vstupy a výstupy.

Vstupní signály čítačů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály real-time výstupů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektorech umístěných na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCT-7303B

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCT-7303C nebo PCT-7303E (funkčně obdobné, ne však 100% záměnné typy), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Karta PCT-7303B je určená zejména pro zpracování signálů z inkrementálních snímačů s kvadraturním výstupem, široce konfigurovatelné vstupní obvody však umožňují její nasazení v řadě dalších aplikací.

Karta obsahuje tři 24bitové čítače umožňující jednosměrné i obousměrné čítaní v řadě pracovních módů. Čítače jsou vybaveny řadou nadstandardních funkcí, mj. programovatelnými komparátory hodnot čítačů a real-time digitálními výstupy.

Čítače jsou doplněny standardními digitálními vstupy a výstupy.

Vstupní signály čítačů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály real-time výstupů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály digitálních portů jsou vyvedeny na konektorech umístěných na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).

PCT-7408A

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada pro PCI sběrnici není k dispozici, vybrat lze pouze z řady PCI Express karet
Download: příručka a systémové ovladače

Karta PCT-7408A je doplňkovým typem řady multifunkčních PCI karet a sdružuje funkce 8 čítačů a časovačů, izolovaných digitální vstupů a reléových digitálních výstupů.

Karta obsahuje osmibitový vstupní digitální port s optickou izolací od PC (kanály mají společnou svorku), na něž navazují nezávislé 24bitové čítače a 32bitové časovače; karta tedy umožňuje nejen čítat pulzy přiváděného signálu, ale současně i měřit periodu signálu.

Čítače jsou doplněny osmi digitálními výstupy (přepínací relé) a nezávislým časovačem určeným zejména pro periodické vyvolání přerušení.

Vstupní signály čítačů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 9, signály osmi digitálních výstupů pak na konektor D-Sub 25; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty.

PCT-7424

Dostupnost: nelze dodat, doporučená náhrada PCT-7424C nebo PCT-7424E (funkčně obdobné, ne však 100% záměnné typy), popř. lze vybrat z řady PCI Express karet
Download: příručka, systémové ovladače a Control Web ovladač

Karta PCT-7424 je doplňkovým typem řady multifunkčních PCI karet a obsahuje 24bitový vstupní digitální port, na nějž navazují nezávislé jednosměrné 32bitové čítače umožňující synchronně spouštět/zastavovat a nulovat.

Čítače jsou doplněny standardními digitálními vstupy (8), výstupy (16) a nezávislým časovačem určeným zejména pro periodické vyvolání přerušení.

Vstupní signály čítačů jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25, signály osmi digitálních výstupů pak na konektor D-Sub 9; oba konektory jsou umístěny přímo na PC štítku karty. Signály zbývajících digitálních portů jsou vyvedeny na konektorech umístěných na zadní straně karty a mohou být zpřístupněny redukcí s PC štítkem (není součástí dodávky).