:: Produkty

ScopeWin32

Software pro měření a analýzu dat

ScopeWin32 je výkonný program pro měření a zpracování dat pracující na operačních systémech Windows® 98/Me/2000/XP/Vista/7 (omezením může být dostupnost ovladačů pro jednotlivé verze OS). Je vybaven grafickým procesorem umožňujícím práci v reálném čase v průběhu snímání i rozsáhlé postakviziční zpracování v individuálním i vícekanálovém režimu. Pro řízením experimentů má implementován vlastní makrojazyk, není však vývojovým prostředím pro tvorbu vlastních aplikací, jakým je například LabVIEW®, nýbrž finálním programem nevyžadujícím žádné programování.

Program ScopeWin32 je slučitelnými se všemi multifunkčními PCI kartami a USB moduly TEDIA (viz tabulka) prostřednictvím jediného univerzálního ovladače (narozdíl od verzí pro karty ISA již tedy není dodáván v různých verzích podle použitého hardware), s vybranými USB moduly navíc umožňuje generování až dvou analogových signálů na pozadí měření.

Poznámka: Limitovaná verze programu neumožňuje ukládat data a tisknout, ve všech ostatních vlastnostech je však shodná s plnou verzí. Přechod na plnou verzi představuje pouze zadání licenčního čísla.

Hlavní rysy programu ScopeWin32

Systémy PC karet a USB modulů TEDIA s programem ScopeWin/ScopeWin32 byly nasazeny ve stovkách aplikací v laboratořích a zkušebnách průmyslových podniků. Program v modifikovaných verzích byl nasazen i ve speciálních aplikacích ve zdravotnictví při diagnostice signálů EEG nebo ECG, při analýze poruch v energetické síti a celé řadě dalších.

Další informace o programu ScopeWin32 naleznete v obrazové příloze.

Poznámka: Program je dostupný i pro multifunkční ISA karty, narozdíl od verze ScopeWin32 podporující všechny typy PCI karet a USB modulů v jedné verzi programu existují samostatné verze podporující vždy jeden typ karty (například ScopeWin-1238 pro kartu PCA-1238).
Bližší informace naleznete v sekci Ke stažení (DAQ ISA).