:: Produkty

Aplikační software

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje především vývoj ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí a aplikace pro měření signálů a zpracování dat. V omezené míře jsou pak vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů, vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

V následujících odstavcích jsou popsány programy TEDIA a vybraný software třetích stran podporující hardware TEDIA.

TEDIA Recorder - software pro měření a záznam dat na pevný disk

Popis Program je volně dostupná aplikace umožňující konfiguraci měřicí úlohy a následný záznam dat na disk v interním binárním formátu s možností automatické konverze do formátu ASCII a ScopeWin po dokončení měření.
Program umožňuje měření a ukládání i dlouhodobých měření s průběžným ukládáním dat na disk.
Poslední verze vydána roce 2012, od té doby se program nevyvíjí.
Operační systém Windows XP až Windows 10
(v závislosti na dostupnosti ovladačů)
Zařízení multifunkční USB moduly (řada UDAQ) a karty pro sběrnice PCI (řada PCA-7000) nabízející analogové vstupy
Další informace podrobný popis, příručka a plná verze v sekci Ke stažení

TEDIA MicroUnit Datalogger - software pro měření a záznam dat na pevný disk

Popis Program je volně dostupná aplikace umožňující konfiguraci a následný záznam dat na disk v obecném ASCII formátu, CSV, nebo DBF.
Program umožňuje měření a ukládání i dlouhodobých měření s průběžným ukládáním dat na disk.
Program podporuje celou řadu komunikačních rozhraní - standardní COM port (+ případný konvertor RS-485), MU-1052, MU-1052U, PCI-052, PCI-1052, PCI-1054U, USB-1052 a podporuje všechny moduly řady MicroUnit.
Operační systém Windows XP až Windows 10
(v závislosti na dostupnosti ovladačů)
Zařízení moduly řady MicroUnit
(nutnost konfigurace protokolu AIBus-2)
Další informace podrobný popis, příručka a plná verze ke stažení

ScopeWin32 - software pro měření a analýzu dat

Popis Program je určen pro aplikace měření v laboratořích, zkušebnách a dalších pracovištích. Umožňuje konfiguraci úlohy, interaktivní i automatizovaný záznam dat a jejich následné vyhodnocení, prezentaci, export a archivaci.
Program využívá rozhraní TEDIA DAQ01.
Poslední verze vydána roce 2008, od té doby se program nevyvíjí.
Operační systém Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP až Windows 10
(v závislosti na dostupnosti ovladačů)
Zařízení multifunkční USB moduly (řada UDAQ) a karty pro sběrnice PCI (řada PCA-7000) nabízející analogové vstupy
Další informace podrobný popis, příručka a zkušební limitovaná verze

Control Web - software pro vizualizaci a řízení procesů

Popis Program je koncipován jako vývojové prostředí pro aplikace monitorování nebo řízení procesů a jejich vizualizaci.
TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro tento vývojový systém.
Operační systém Windows XP až Windows 10, Windows Server
(v závislosti na dostupnosti ovladačů)
Zařízení karty pro sběrnici ISA, PCI a PCI Express, moduly MicroUnit serie, multifunkční USB moduly (řada UDAQ)
Další informace podrobnější popis

Promotic - software pro vizualizaci a řízení procesů

Popis Program je koncipován jako vývojové prostředí pro aplikace monitorování nebo řízení procesů a jejich vizualizaci s následující podporou:
DAQ ISA karty: pomocí ovladače TED_DAQ
DAQ PCI karty: pomocí ovladače TEDIA_DAQ01
moduly MicroUnit: pomocí COM port ovladače protokolu AIBus-2 implementovaného v Promoticu nebo pomocí ovladače protokolu Modbus RTU (v závislosti na konfiguraci modulů)
Operační systém Windows XP až Windows 10, Windows Server
(v závislosti na dostupnosti ovladačů)
Zařízení karty pro sběrnici ISA a PCI, moduly MicroUnit serie
Další informace podrobnější popis, drivery ISA, drivery PCI
(ovladače modulů MicroUnit jsou implementovány v Promoticu)