:: Produkty

Software, ovladače

Společnost TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj univerzálních ovladačů pro operační systémy Windows i speciálních ovladačů pro frekventovaná vývojová prostředí a aplikace pro měření signálů a zpracování dat. Logickou součástí komplexní nabídky jsou pak dodávky i těchto vývojových prostředí a programů.

V omezené míře jsou vyvíjeny i pomocné utility doplňující některé funkce užívaných programů nebo vytvářeny utility pro konfiguraci a testování funkce výrobků.

Ovladače DAQ USB modulů

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura ovladačů DAQ USB modulů pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

Současné DAQ USB moduly využívají řadiče výrobce Future Technology Devices International Limited (FTDI) včetně originálního systémového ovladače (na obrázku vyznačen žlutým podkladem). Tento ovladač představuje část nezbytnou pro činnost modulu a zahrnuje zejména nejnižší vrstvu ftdibus.sys (spuštěna v jádře Windows) a knihovnu ftd2xx.dll ve vyšší vrstvě zajišťující interface pro programy.

Uživatelské programy mohou principiálně využívat přímo rozhraní systémového ovladače, standardním způsobem je však přístup prostřednictvím univerzálního ovladače tedia_daq01.dll. Zatímco první alternativa vyžaduje přesnou znalost komunikačních protokolů používaných k obsluze DAQ USB modulů (a je proto využívána především testovacími programy a konfiguračními utilitami, případně specifickými ovladači), alternativa druhá nabízí abstraktní API a tedy i unifikovanou softwarovou obsluhu pro všechna podporovaná zařízení (aktuálně DAQ PCI karty, DAQ PCI Express karty a DAQ USB moduly).

Rozhraní univerzálního ovladače využívá i řada dalších programů nebo vývojových prostředí, mj. TEDIA Recorder, ScopeWin32 nebo Promotic, naopak speciální ovladače pro Control Web využívají přímo rozhraní systémového ovladače.

Všechny části systémového ovladače se instalují společně při prvním připojení modulu k počítači a v případě odinstalace (tzn. odebráním ve správci zařízení) se modul stává nefunkčním zařízením. Ostatní ovladače se instalují samostatně podle potřeby a mohou být instalovány/odinstalovány kdykoliv, aniž by se tím narušila funkce systémového ovladače.

Poznámka: V odůvodněných případech (např. vývoj vlastních ovladačů pro Linux) lze poskytnout popis komunikačních protokolů DAQ USB modulů.

Ovladače DAQ PCI Express karet a DAQ PCI karet

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura ovladačů DAQ PCIe a DAQ PCI karet pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

Systémový ovladač (na obrázku vyznačen žlutým podkladem) je část nezbytná pro činnost karty a zahrnuje nejnižší vrstvu tediaOxPCI.sys (spuštěna v jádře Windows) a tři knihovny ve vyšší vrstvě zajišťující interface pro programy.
Knihovna tedia_ox9162.dll zajišťuje podporu pro 1. generaci DAQ PCI karet, knihovna tedia_ox952.dll pro 2. generaci DAQ PCI karet a knihovna tedia_ep4gxa.dll pro DAQ PCI Express karty.

Uživatelské programy mohou využívat přímo rozhraní systémového ovladače nebo mohou ke kartě přistupovat prostřednictvím univerzálního ovladače tedia_daq01.dll. Zatímco v prvním případě program kartu ovládá na registrové úrovni a má plnou kontrolu nad funkcemi karty (což na druhou stranu výrazně znesnadňuje migraci uživatelského programu mezi různými typy karet), v druhém případě program využívá abstraktní API umožňující unifikovanou softwarovou podporu pro všechna podporovaná zařízení (aktuálně DAQ PCI karty a DAQ USB moduly).

Rozhraní univerzálního ovladače využívá i řada dalších programů nebo vývojových prostředí, mj. TEDIA Recorder, ScopeWin32 nebo Promotic, naopak speciální ovladače pro Control Web využívají přímo rozhraní systémového ovladače.

Všechny části systémového ovladače se instalují společně po prvním vložení karty do počítače a v případě odinstalace (tzn. odebráním ve správci zařízení) se karta stává nefunkčním zařízením. Ostatní ovladače se instalují samostatně podle potřeby a mohou být instalovány/odinstalovány kdykoliv, aniž by se tím narušila funkce systémového ovladače.

Poznámka: Výše uvedené odstavce popisují systémový ovladač ve verzích 3.x pro operační systémy Windows 2000 (resp. Windows Server 2003) a vyšší. Předešlé verze systémového ovladače 1.x a 2.x, resp. podpora ve Windows 98 měly odlišnou strukturu kernelové části.

Poznámka: Pro vývoj vlastních ovladačů (např. pro Linux) je k dispozici kompletní popis registrové struktury a funkcí všech typů karet.

Softwarová podpora modulů MicroUnit serie

Na níže uvedeném obrázku je zakreslena struktura softwarové podpory modulů MicroUnit serie pro operační systémy Windows.

tabulka struktury ovladačů

Jelikož moduly MicroUnit serie komunikují sériovým rozhraním standardu RS-485, softwarová podpora (resp. systémové ovladače) řeší vlastní realizaci komunikačního portu a nadstavbové DLL knihovny obsluhu vlastního komunikačního protokolu AIBus-2. Červeně vyznačené bloky tedy představují různé konvertory nebo zásuvné karty včetně systémových ovladačů (podpora v různých verzí Windows je závislá na typu rozhraní a je zřejmá z nabídek v sekci Ke stažení), modré bloky pak nadstavbové knihovny. Sytě vybarvené bloky zdůrazňují aktuálně používaná řešení.

Poznámka: S postupem času zaniká i význam speciálních PCI karet a realizace čím dál častěji přecházejí na využití inteligentních LAN konvertorů MU-1052U nebo (zejména v případě jednodušších aplikací) standardních COM portů.

COM porty mohou být realizovány celou řadou různých způsobů, v nejjednodušším případě je počítač vybaven linkou RS-485, případně RS-232 doplněnou externím převodníkem. COM porty lze do počítače doplnit instalací PCI karet nebo PCI Express karet, případně převodníků připojených k USB rozhraní.

Poznámka: V případě převodníků nebo komunikačních karet třetích stran je potřeba volit typ s řízením linky RS-485 bez vloženého zpoždění, neboť moduly MicroUnit serie vyžadují přepínání směru přenosu v čase kratším než odpovídá době trvání jednoho znaku (není zpravidla splněno u jednoduchých převodníků řízených monostabilními klopnými obvody).

Inteligentní zásuvné karty pro sběrnice ISA, PC/104 (tyto typy se již nevyrábějí) nebo PCI jsou ideálním řešením pro řízení rozsáhlých sítí, neboť zajišťují vysokou datovou propustnost, velmi rychlou odezvu a zejména vysokou míru autonomní činnosti. Jak však již bylo uvedeno výše, v současné době se však v aplikacích čím dál více prosazují inteligentní LAN konvertory.

Speciální USB konvertor USB-1052 byl koncipován jako alternativa k inteligentním zásuvným kartám a není již delší dobu dodáván.

Poslední alternativa zakreslená na obrázku, tzn. inteligentní LAN konvertor MU-1052U (popř. předešlá verze MU-1052), je v současné době ideálním způsobem připojení modulů MicroUnit serie k počítači. Konvertor může být umístěn lokálně v bezprostřední blízkosti počítače (a rozšiřuje tedy počítač o RS-485 rozhraní) nebo v blízkosti skupiny modulů (a tuto skupinu pak připojuje do již existující datové sítě).

Konfigurační a testovací programy, právě jako program TEDIA MicroUnit Datalogger, podporují všechna uvedená rozhraní dostupných v počítači.

Běžné uživatelské programy mohou rovněž využívat kterékoliv z uvedených rozhraní, doporučujeme však orientovat se na COM port nebo LAN konvertor MU-1052U, situace pro vybraná vývojová prostředí je zakreslena na obrázku níže.

tabulka struktury ovladačů

Jak je patrné z obrázku výše, ovladače pro Control Web jsou k dispozici pro celou řadu rozhraní (preferovaným rozhraním je MU-1052U) a jejich vývoj zajišťuje TEDIA, naopak pro Promotic je k dispozici ovladač komunikující prostřednictvím standardního COM portu (dodáváno jako placená součást vývojového systému).

Ovladače komunikačních PCI Express karet

Přehled podporovaných operačních systémů Windows je uveden na hlavní stránce sekce Komunikační karty pro sběrnici PCI Express.

Ovladače komunikačních PCI karet

Přehled podporovaných operačních systémů Windows je uveden na hlavní stránce sekce Komunikační karty pro sběrnici PCI.

Ovladače komunikačních USB konvertorů

Přehled podporovaných operačních systémů Windows je uveden na sekci Ke stažení.

 


Aplikační software

Software TEDIA a další software třetích stran.

TEDIA Recorder - software pro měření a záznam dat na pevný disk

Popis Program je volně dostupná aplikace umožňující konfiguraci měřicí úlohy a následný záznam dat na disk v interním binárním formátu s možností automatické konverze do formátu ASCII a ScopeWin po dokončení měření.
Program umožňuje měření a ukládání i dlouhodobých měření s průběžným ukládáním dat na disk.
Operační systém Windows XP až Windows 10
Zařízení multifunkční USB moduly (řada UDAQ) a karty pro sběrnice PCI (řada PCA-7000) nabízející analogové vstupy
Další informace podrobný popis, příručka a plná verze v sekci Ke stažení

TEDIA MicroUnit Datalogger - software pro měření a záznam dat na pevný disk

Popis Program je volně dostupná aplikace umožňující konfiguraci a následný záznam dat na disk v obecném ASCII formátu, CSV, nebo DBF.
Program umožňuje měření a ukládání i dlouhodobých měření s průběžným ukládáním dat na disk.
Program podporuje celou řadu komunikačních rozhraní - standardní COM port (+ případný konvertor RS-485), MU-1052, MU-1052U, PCI-052, PCI-1052, PCI-1054U, USB-1052 a podporuje všechny moduly řady MicroUnit.
Operační systém Windows XP až Windows 10
Zařízení moduly řady MicroUnit
Další informace podrobný popis, příručka a plná verze ke stažení

ScopeWin32 - software pro měření a analýzu dat

Popis Program je určen pro aplikace měření v laboratořích, zkušebnách a dalších pracovištích. Umožňuje konfiguraci úlohy, interaktivní i automatizovaný záznam dat a jejich následné vyhodnocení, prezentaci, export a archivaci.
Program využívá rozhraní TEDIA DAQ01.
Operační systém Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP až Windows 10
Zařízení multifunkční USB moduly (řada UDAQ) a karty pro sběrnice PCI (řada PCA-7000) nabízející analogové vstupy
Další informace podrobný popis, příručka a zkušební limitovaná verze

Control Web - software pro vizualizaci a řízení procesů

Popis Program je koncipován jako vývojové prostředí pro aplikace monitorování nebo řízení procesů a jejich vizualizaci.
TEDIA jako výrobce hardware zajišťuje vývoj ovladačů pro tento vývojový systém.
Operační systém Windows XP až Windows 10, Windows Server
Zařízení karty pro sběrnici ISA, PCI a PCI Express, moduly MicroUnit serie, USB moduly řady UDAQ
Další informace podrobnější popis

Promotic - software pro vizualizaci a řízení procesů

Popis Program je koncipován jako vývojové prostředí pro aplikace monitorování nebo řízení procesů a jejich vizualizaci s následující podporou:
DAQ ISA karty: pomocí ovladače TED_DAQ
DAQ PCI karty: pomocí ovladače TEDIA_DAQ01
moduly MicroUnit: pomocí COM port ovladače implementovaného v Promoticu
Operační systém Windows XP až Windows 10, Windows Server
Zařízení karty pro sběrnici ISA a PCI, moduly MicroUnit serie
Další informace podrobnější popis, drivery ISA, drivery PCI
(ovladače modulů MicroUnit jsou implementovány v Promoticu)