:: Produkty

Příslušenství DAQ karet

Několik slov na úvod ...

Tato stránka obsahuje přehled zastaralého příslušenství zásuvných DAQ karet (ISA, PCI i PCI Express) včetně informace o dostupnosti a možnosti náhrad modernějšími typy.

Ačkoliv v současné době již není běžně vyráběn ani jeden typ, některé jsou stále dostupné; v případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení.

Přeled jednotlivých typů příslušenství

Typ Popis
AMP-101 dceřiná deska 8 analogových zesilovačů
OPT-832
DIN-832
dceřiná deska analogového multiplexeru,
pouzdro pro montáž na lištu DIN 35mm
OPT-181 dceřiná deska 8 izolačních zesilovačů
OPT-183 dceřiná deska 8 izolačních zesilovačů
OPT-188 dceřiná deska 8 izolačních zesilovačů
OPT-821 dceřiná deska 8 izolovaných vstupů
OPT-851 dceřiná deska 8 izolovaných výstupů
OPT-2421
DIN-2401
dceřiná deska 24 izolovaných vstupů,
pouzdro pro montáž na lištu DIN 35mm
OPT-2451
DIN-2401
dceřiná deska 24 izolovaných výstupů,
pouzdro pro montáž na lištu DIN 35mm
EXT-13 miniaturní svorkovnice pro analogové vstupy a výstupy
OPT-22
DIN-22
svorkovnice pro rozhraní OPTO-22,
pouzdro pro montáž na lištu DIN 35mm
PCE-1601 interní deska izolovaných DIO pro instalaci přímo do PC
DIG-14 redukce s PC štítkem (2x D-Sub 9)
DIG-15 redukce s PC štítkem (1x D-Sub 9)
DIG-22 redukce s PC štítkem (1x D-Sub 25)
OPT-5050 plochý kabel, 50pinové dvouřadé konektory, délka 1m
OPT-5050/2 plochý kabel, 50pinové dvouřadé konektory, délka 2m

Popis jednotlivých typů příslušenství

AMP-101

dokumentace

Řada dceřiných modulů vstupních zesilovačů AMP-101 slouží jako doplněk analogových vstupů multifunkčních PC karet.

Moduly obsahují osm zesilovačů s parametry vstupů obdobnými standardním přístrojům (například osciloskopů), zejména pak definovanou vstupní impedanci 1MΩ bez negativního vlivu multiplexerů ve vstupních obvodech PC karet.

Vstupy modulů jsou osazeny BNC konektory (verze A a B) nebo alternativně násuvnými šroubovými svorkami (verze AS a BS).

Každý vstup je realizován samostatným zesilovačem umožňujícím nastavit uživatelské zesílení konfigurační propojkou (dostupná po demontáži pouzdra) a následně volit zesílení "1x" nebo "uživatelské zesílení" osminásobným DIP spínačem umístěným na zadním panelu pouzdra. Frekvenční šířka pásma zesilovače je omezena na 200kHz dolnopropustním filtrem druhého řádu, prahovou frekvenci lze změnou součástek modifikovat.

K propojení AMP-101 s PC kartou je určen kabel CAB-2511/2 (je součástí dodávky) sloužící nejen k přenosu analogových signálů, ale rovněž pro napájení modulu (ze zdroje počítače prostřednictvím PC karty nebo externího zdroje).

Technické parametry:

OPT-832D, OPT-832W, DIN-832

dokumentace

Dceřiná deska OPT-832 slouží k rozšíření počtu analogových vstupů multifunkčních PC karet beze změny jejich vlastností.

Deska obsahuje multiplexer se 32 analogovými vstupy a osmi výstupy, tzn., že každý z osmi vstupů multifunkční karty je rozšířen 4x. Deska neobsahuje žádný zesilovač a celý systém proto disponuje stejnými vstupními rozsahy jako PC karta, ke které je OPT-832 připojena. Řídicí port multiplexerů je kompatibilní se zásuvnými DAQ PCI kartami řady PCA-7000A a PCA-7000C.

Deska OPT-832 byla standardně dodávána jako nepouzdřený kit osazený pružinovými svorkami (označení OPT-832W), alternativně pak ve verzi OPT-832D osazené dvouřadými konektory. K oběma typům bylo dodáváno plastové pouzdro DIN-832 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm (viz obrázek).

Technické parametry:

OPT-181, OPT-183, OPT-188

dokumentace

Řada dceřiných desek řady OPT-181/183/188 slouží k izolaci analogových vstupních signálů (od obvodů PC i jednotlivých kanálů vzájemně) multifunkčních PC karet.

Deska obsahuje 8 vzájemně izolovaných kanálů s propojkou volitelným ziskem 1x/10x a šířkou frekvenčního pásma závislou na typu desky.

K propojení desky OPT-181/183/188 s PC kartou je určen kabel s označením CAB-2511/2 sloužící nejen k přenosu analogových signálů, ale rovněž pro napájení desky (ze zdroje počítače prostřednictvím PC karty nebo externího zdroje).

Technické parametry:

OPT-821

dokumentace

Deska OPT-821 byla nahrazena kompatibilním typem OPT-821A.

Dceřiná deska OPT-821 slouží k optické izolaci a přizpůsobení technologických signálů osmibitového vstupního digitálního portu multifunkčních a technologických PC karet.

Deska obsahuje osm vzájemně izolovaných vstupních bloků zpracovávajících stejnosměrné signály do 32V. Všechny kanály pracují jako invertující, tzn. přítomnost vstupního napětí je reprezentována výstupní úrovní "L". Výstupní obvody pracují v režimu "otevřený kolektor" (slučitelné se vstupními porty osazenými "pull up" rezistory, splňují všechny typy TEDIA) nebo generují napětí v úrovních TTL (vyžaduje externí napájecí zdroj).

Každý z kanálů je vybaven indikační diodou LED signalizující svitem přítomnost vstupního napětí.

Deska OPT-821 byla standardně dodávána jako nepouzdřený kit s možností doplnění o plastové pouzdro DIN-801 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm (viz obrázek).

Technické parametry:

OPT-851

dokumentace

Deska OPT-851 byla nahrazena kompatibilním typem OPT-851A.

Dceřiná deska OPT-851 slouží k optické izolaci a přizpůsobení signálů osmibitového výstupního digitálního portu multifunkčních a technologických PC karet.

Deska obsahuje osm vzájemně oddělených výstupních modulů zpracovávajících stejnosměrné signály do 32V. Výstupní obvody pracují v režimu "plovoucí spínač" a jsou chráněny proti přepětí i proti napětí opačné polarity.

Každý z kanálů je vybaven indikační diodou LED (svitem signalizuje přítomnost řídicího napětí, tzn. sepnutý spínač).

Deska OPT-851 byla standardně dodávána jako nepouzdřený kit s možností doplnění o plastové pouzdro DIN-801 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm (viz obrázek).

Technické parametry:

OPT-2421, DIN-2401

OPT-2421 + DIN-2401

dokumentace

Dceřiná deska OPT-2421 slouží k optické izolaci a přizpůsobení signálů 24bitového vstupního digitálního portu multifunkčních PC karet.

Deska obsahuje tři skupiny vzájemně izolovaných vstupních bloků po osmi kanálech zpracovávajících stejnosměrné signály do 32V. Všechny kanály pracují jako invertující, tzn. přítomnost vstupního napětí je reprezentována výstupní úrovní "L". Výstupní obvody pracují v režimu "otevřený kolektor" a vstupní porty PC karet proto musí být osazeny "pull up" rezistory (splňují všechny typy TEDIA). Každý z kanálů je vybaven indikační diodou LED (svitem signalizuje přítomnost vstupního napětí).

Deska je osazena dvěma konektory pro alternativní připojení k 24bitovým portům s konektorem D-Sub 25 nebo portům standardu OPTO-22. K propojení s kartou jsou proto určeny kabely s označením CAB-2511/2 nebo OPT-5050; podle typu karty může být potřebná některá z redukcí s PC štítkem.

Deska OPT-2421 je standardně dodávána jako nepouzdřený kit s možností doplnění o plastové pouzdro DIN-2401 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm.

Technické parametry:

OPT-2451, DIN-2401

OPT-2451 + DIN-2401

dokumentace

Dceřiná deska OPT-2451 slouží k optické izolaci a přizpůsobení signálů 24bitového výstupního digitálního portu multifunkčních PC karet.

Deska obsahuje tři skupiny vzájemně izolovaných výstupních bloků po osmi kanálech zpracovávajících stejnosměrné signály do 32V.

Výstupní obvody pracují v režimu "plovoucí spínač" a jsou chráněny proti přepětí i proti napětí opačné polarity. Každý z kanálů je vybaven indikační diodou LED (svitem signalizuje přítomnost vstupního napětí).

Deska je osazena dvěma konektory pro alternativní připojení k 24bitovým portům s konektorem D-Sub 25 nebo portům standardu OPTO-22. K propojení s kartou jsou proto určeny kabely s označením CAB-2511/2 nebo OPT-5050; podle typu karty může být potřebná některá z redukcí s PC štítkem.

Deska OPT-2451 je standardně dodávána jako nepouzdřený kit s možností doplnění o plastové pouzdro DIN-2401 umožňující montáž desky na lištu DIN 35 mm.

Technické parametry:

EXT-13

EXT-13

dokumentace

EXT-13 je miniaturní svorkovnice pro pohotové připojení signálů analogových vstupů a výstupů k DAQ kartám (určena pro karty s osmi S.E. analogovými vstupy a dvěma analogovými výstupy). K propojení svorkovnice s kartou lze použít kabel nebo ji po vyjmutí šroubků přímo nasadit na konektor karty.
Svorkovnice je osazena 13 pružinovými svorkami (vodič do průměru 0,6mm) a konektorem D-Sub 25 (zásuvka).

Technické parametry:

OPT-22, DIN-22

OPT-22 + DIN-22

dokumentace

OPT-22 je standardní svorkovnice pro rozhraní OPTO-22 s možností instalace do pouzdra určeného pro montáž na lištu DIN 35 mm (typ DIN-22).

Technické parametry:

PCE-1601

PCE-1601

dokumentace

Původní provedení desky PCE-1601 bylo nahrazeno novou řadou PCE-16xx.

Deska obsahuje osmici izolovaných vstupů s jednou společnou svorkou; vstupní obvody jsou však schopné zpracovat nejen napětí obou polarit (lze je tedy použít v zapojení se společnou GND nebo společným napětím +24V), ale rovněž střídavé napětí s frekvencí 50Hz.
Vstupy jsou vyvedeny na konektor D-Sub 9.

Deska dále obsahuje osmici přepínacích relé řízených osmibitovým výstupním portem PC karty; relé jsou vzhledem k minimálním rozměrům poměrně robustní.
Výstupy relé jsou vyvedeny na konektor D-Sub 25.

Technické parametry:

Redukce s PC štítkem

DIG-14

Redukce s PC štítkem jsou určeny pro zpřístupnění I/O portů s konektory umístěnými uvnitř desky (zpravidla DIO porty multifunkčních karet).

Redukce jsou dodávány v různých variantách odlišujících se typem, orientací a počtem konektorů.

DIG-14 ISA, 2x D-Sub 9 (M)
DIG-15 ISA, 1x D-Sub 9 (M)
DIG-22 ISA, 1x D-Sub 25 (M)

Ploché kabely s dvouřadými konektory

OPT-5050

Ploché kabely s dvouřadými konektory jsou určeny pro připojení dceřiných desek pro úpravu signálů nebo svorkovnic k multifunkčním a technologickým kartám.

OPT-5050 plochý kabel, 50pinové konektory na obou stranách, délka 1 m
OPT-5050/2 plochý kabel, 50pinové konektory na obou stranách, délka 2 m