:: Podpora

Technická podpora - řešené problémy, FAQ

Vážený uživateli výrobků TEDIA®,

na této stránce budou zveřejňovány již reportované problémy a jejich řešení. Často pokládané dotazy pak budou shrnuty v přehledu FAQ (Frequently Asked Questions). V případě, že zde nenaleznete odpověď na Váš problém, obraťte se s důvěrou na naši technickou podporu.

Řešené problémy

FAQ - Často kladené otázky

TEDIA Recorder

 1. TEDIA Recorder zobrazuje při startu měření chybu "I/O Error 103". Co to znamená?

  Znamená to, že program nemůže zapisovat naměřená data na disk.
  Zkontrolujte nastavení adresáře, do kterého jsou ukládána data (viz menu Nastavení -> Nastavení hlavního adresáře). Chyba signalizuje, že tento adresář (případně jeho podadresáře "data", "temporary", apod.) neexistuje, nebo do něj uživatel nemá potřebná přístupová práva.

 2. TEDIA Recorder neměří správně při nízkých frekvencích. Jak to řešit?

  Jedná se o chybu programu, která byla ve verzi v.1.40 opravena. Problém se mohl vyskytnout u frekvencí v řádu jednotek Hz a nižších. Doporučujeme používat vždy aktuální verzi programu.

 3. Kde je možné nalézt data naměřená programem TEDIA Recorder, pokud nebylo měření ukončeno korektně?

  Data jsou uložena v adresáři "temporary" v rámci hlavního adresáře programu TEDIA Recorder (viz menu Nastavení -> Nastavení hlavního adresáře). Data mohou být dodatečne zkonvertována do ASCII/ScopeWin formátu pomocí nástroje Soubor -> Konverze dat.

ScopeWin32

 1. ScopeWin32 zobrazuje při startu měření chybu "Není naplněna pamět pro převodníky...". Co to znamená?

  ScopeWin32 - hláška

  Tato hláška znamená, že aktiváno synchronizované generování signálů při měření.
  Pokud nechcete generovat signály, je potřeba v okně "Matematika - nastavení aritmetických operací, Generátor funkcí" zrušit volbu "synchronní start s QW".
  Postup: tlačítko "MM" v hlavním okně programu => tlačítko "matematika-generátor" v okně "MM dialog" => checkbox "synchronní start s QW" v okně "Matematika...".

TEDIA_DAQ01 (verze 2.84 a nižší)

 1. Programuji aplikaci nad knihovnou tedia_daq01.dll. Pokud tuto aplikaci naprogramuji jako službu Windows (service), knihovna hlásí, že v systému nejsou instalována žádná zařízení TEDIA, přestože běžné aplikace fungují bez problémů.

  V administračním rozhraní knihovny TEDIA_DAQ01 použijte nastavení "Globální konfigurace". Program spuštěný jako služba se chová v tomto směru jako nový uživatel, jemuž nejsou lokální konfigurace ostatních uživatelů dostupné.

 2. Programuji aplikaci nad knihovnou tedia_daq01.dll. Často dochází k chybě při volání funkce "Td_Init_Driver", případně "Td_GetSingleAcquisition", někdy je nutné i odpojit/připojit modul USB.

  Pravděpodobně používáte verzi systémového ovladače FTDI 2.08.14 (uveřejněný na našich stránkách 9. května 2011), problém vyřešíte instalací novější verze ovladače FTDI.
  Současně doporučujeme použít TEDIA_DAQ01 verze 2.72 nebo vyšší.

  Verzi ovladače zjistíte následujícím postupem:

  • při připojeném modulu najděte ve Správci zařízení v sekci Řadiče sběrnice USB položku "TEDIA UDAQ Series (control channel)" nebo "TEDIA UDAQ Series (data channel)"
  • klikněte pravým tlačítkem -> Vlastnosti -> Ovladač - Verze ovladače (verze 2.08.02 je zobrazena ve formátu 2.8.2.0, verze 2.08.14 jako 2.8.14.0, apod.)

  Pro odinstalaci stávajícího FTDI ovladače použijte odinstalační utilitu. Balík obsahuje také návod na odinstalování ovladače.
  Knihovna TEDIA_DAQ01 nemusí být odinstalována před instalací nové verze, pouze je nutné zajistit, aby nebyla knihovna tedia_daq01.dll obsazena (t.j. odpojit všechny moduly TEDIA od USB) a bylo jí tedy možné přeinstalovat.

 3. Programuji aplikaci nad knihovnou tedia_daq01.dll pod OS Windows Vista nebo Windows 7. Pojmenuji zařízení v administračním rozhraní admin.exe, ale můj program žádně zařízení toho jména nemůže najít (chyba č. 23126).

  Před použitím DAQ měřicích zařízení TEDIA prostřednictvím knihovny TEDIA_DAQ01 je potřeba jednotlivá zařízení konfigurovat pomocí administračního rozhraní Admin.exe. Pod OS Windows Vista a vyšších není v TEDIA_DAQ01 verze 2.x funkční volba "globální nastavení" spolu s aplikacemi zkompilovanými pod .NET framework, popř. využívající systém Promotic. Použijte prosím volbu "lokální nastavení", případně TEDIA_DAQ01 verze 3.x.