:: Podpora

Problémy s instalací systémových ovladačů
ve Windows 10/11 související se
zapnutou integritou paměti

Popis problému

Windows 10/11 obsahují funkci nazvanou Izolace jádra a s ní související volbu Integrita paměti, možnosti nastavení jsou zobrazeny na obrázku níže.

Integrita paměti

Zatímco ve Windows 10 byla tato volba implicitně vypnuta, s příchodem Windows 11 je zpravidla po instalaci zapnuta. Bohužel, s aktivovaným režimem Integrita paměti není kompatibilní celá řada ovladačů, mj. i ovladače TEDIA.

Pokud se tedy ve Správci zařízení objeví u nainstalovaného ovladače žlutý trojúhelník s vykřičníkem (bezprostředně po instalaci, nebo i později po dodatečné aktivaci volby Integrita paměti) a v podrobnostech je zobrazena chybová hláška Ovladač zařízení pro tento hardware nelze zavést. Ovladač je pravděpodobně poškozený nebo zcela chybí. (Kód 39), ověřte, zda není volba Integrita paměti aktivována. Pokud ano, vypněte ji a restartujte počítač.

Pro zobrazení stránky Izolace jádra postačuje postupně otevřít Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Zabezpečení Windows > Zabezpečení zařízení a pak v části Izolace jádra vybrat Podrobnosti izolace jádra.

Bohužel, v současné době neznáme příčinu a tedy ani jiné řešení problému.