:: Podpora

UDAQ-1208/1408
Oprava měření analogových vstupů

Popis problému

V souvislosti s testováním modulů UDAQ-1208 a UDAQ-1408 v prostředí Windows Vista byla nalezena příčina občasného přerušení přenosu dat z modulu (v závislosti na způsobu obsluhy v programu se může projevit pouze chybovým hlášením nebo i zamrznutím programu).

Problém souvisí s instalací novějších verzí systémového ovladače a je závislý i na konfiguraci počítače, jeho momentálním vytížení apod. a projevuje se u modulů s verzí firmware mikropočítače 3.02 a nižší.

Řešení problému

Řešením je aktualizace firmware mikropočítače modulu na verzi 3.03. Moduly expedované po 1.8.2007 mají již aktuální verzi firmware. Verzi firmware lze zjistit pomocí tlačítka "Informace o zařízení" v administračním rozhraní aplikačního driveru TEDIA_DAQ01 verze 2.50 a vyšší (viz screenshot).

Bohužel, aktualizaci nelze povést uživatelsky, je nutné přeprogramování na servisním pracovišti výrobce. V případě potřeby aktualizace firmware modul můžete zaslat na adresu společnosti TEDIA, modul Vám bude bezplatně aktualizován (účtováno bude pouze přepravné). Po předchozí dohodě lze aktualizaci firmware provést na počkání.