:: Produkty

Moduly MicroUnit serie s protokolem Modbus RTU

Základní popis

Stavebnice modulů MicroUnit serie byla navržena před více než 20 lety zejména pro distribuované systémy monitorování nebo řízení technologických procesů, moduly proto především plní funkci vzdálených I/O jednotek. S tímto záměrem byl i vyvinut rychlý, kanálově orientovaný protokol AIBus-2, kladoucí minimální paměťové nároky na použité mikropočítače.

Jelikož technické řešení modulů vyvíjených v pozdějších letech umožnilo implementaci i jiných, komplexnějších protokolů, byl zvolen jako alternativní protokol široce nasazovaný Modbus RTU.

Koncem roku 2010 bylo proto zcela přepracováno komunikační jádro a všechny současné moderní typy nabízejí podporu obou protokolů s tím, že potřebný protokol je zvolen softwarově v rámci uživatelské konfigurace. Jelikož veškeré funkce (provozní i konfigurační) jsou dostupné prostředníctvím obou protokolů, moduly umožňují provoz v obou typech sítí při zachování identických vlastností.

Moduly MicroUnit serie lze tedy s výhodou používat jako inteligentní vzdálené jednotky v již realizovaných Modbus RTU sítích nebo je lze jednoduše připojit k různým PLC.

Přehled modulů umožňujících duální podporu
protokolů AIBus-2 a Modbus RTU

Moduly analogových vstupů pro unifikované signály:
MU-413, MU-612, MU-1212, MU-1213 a MU-1214

Moduly analogových vstupů pro přímé připojení senzorů:
MU-415, MU-416, MU-418, MU-419, MU-491, MU-492, MU-615, MU-815 a MU-816

Moduly analogových výstupů:
MU-251, MU-259 a MU-451

Moduly digitálních portů s PWM:
MU-262 a MU-462

Moduly digitálních portů s funkcí "watchdog":
MU-192

Moduly SSI interface:
MU-136, MU-137, MU-138, MU-139, MU-234 a MU-236

Moduly IRC čítačů:
MU-132 a MU-133

Moduly inteligentních čítačů:
MU-431, MU-432, MU-436, MU-437, MU-441, MU-442, MU-446, MU-447, MU-841, MU-842, MU-846 a MU-847

Moduly digitálních vstupů a výstupů:
MU-470, MU-471, MU-472, MU-473, MU-474, MU-623, MU-625, MU-626, MU-653, MU-825, MU-826, MU-851, MU-853, MU-3222A, MU-3225A, MU-3226A, MU-3251A a MU-3253A

Důležitá poznámka: Požadavek na podporu protokolu Modbus RTU je potřeba uvést v objednávce.