:: Produkty

Moduly MicroUnit serie s protokolem Modbus RTU

Základní popis

Stavebnice modulů MicroUnit serie byla navržena před více než 20 lety zejména pro distribuované systémy monitorování nebo řízení technologických procesů, moduly proto především plní funkci vzdálených I/O jednotek. S tímto záměrem byl i vyvinut rychlý, kanálově orientovaný protokol AIBus-2, kladoucí minimální paměťové nároky na použité mikropočítače.

Jelikož technické řešení modulů vyvíjených v pozdějších letech umožnilo implementaci i jiných, komplexnějších protokolů, byl zvolen jako alternativní protokol široce nasazovaný Modbus RTU.

Koncem roku 2010 bylo proto zcela přepracováno komunikační jádro a všechny současné moderní typy nabízejí podporu obou protokolů s tím, že potřebný protokol je zvolen softwarově v rámci uživatelské konfigurace. Jelikož veškeré funkce (provozní i konfigurační) jsou dostupné prostředníctvím obou protokolů, moduly umožňují provoz v obou typech sítí při zachování identických vlastností.

Moduly MicroUnit serie lze tedy s výhodou používat jako inteligentní vzdálené jednotky v již realizovaných Modbus RTU sítích nebo je lze jednoduše připojit k různým PLC.

Od prosince 2019 je duální podpora protokolů AIBus-2 a Modbus RTU k dispozici pro všechny moderní typy modulů MicroUnit serie.

Důležitá poznámka: Požadavek na podporu protokolu Modbus RTU je potřeba uvést v objednávce (protokol AIBus-2 je implementován vždy).