:: Produkty

MicroUnit serie & Modbus RTU / Modbus TCP

Stavebnice modulů MicroUnit serie byla navržena před více než 20 lety zejména pro distribuované systémy monitorování nebo řízení technologických procesů, moduly proto především plní funkci vzdálených I/O jednotek. S tímto záměrem byl i vyvinut rychlý, kanálově orientovaný protokol AIBus-2, kladoucí minimální paměťové nároky na použité mikropočítače.

Jelikož technické řešení modulů vyvíjených v pozdějších letech umožnilo implementaci i jiných, komplexnějších protokolů, byl zvolen jako alternativní protokol široce nasazovaný Modbus RTU.

Koncem roku 2010 bylo proto zcela přepracováno komunikační jádro a všechny současné moderní typy nabízejí podporu obou protokolů s tím, že potřebný protokol je zvolen softwarově v rámci uživatelské konfigurace. Jelikož veškeré funkce (provozní i konfigurační) jsou dostupné prostředníctvím obou protokolů, moduly umožňují provoz v obou typech sítí při zachování identických vlastností.

Od prosince 2019 je duální podpora protokolů AIBus-2 a Modbus RTU k dispozici pro všechny moderní typy modulů MicroUnit serie.

Implementace protokolu Modbus RTU současně umožnila využití modulů MicroUnit serie v sítích s protokolem Modbus TCP s pomocí převodníků Modbus TCP na Modbus RTU, například typu MU-1052M.