:: Produkty

MU-121, MU-122

Moduly frekvenčního vstupu MU-121 a MU-122 jsou určeny pro měření frekvenčního signálu až do frekvence 100 kHz metodou měření proměnného počtu period vstupního signálu, popř. přímým čítáním pro nejvyšší frekvence. Modul je dále vybaven třemi digitálními výstupy, které lze v běžném pracovním módu využít ke vzdálenému řízení pomocných funkcí. Alternativně mohou být na výstupy přesměrovány stavy tří interních komparátorů porovnávajících frekvenci vstupního signálu s přednastavenými mezemi a výstupy tak signalizovat dosažení resp. překročení jmenovité nebo kritické hodnoty.

Frekvenční vstup je galvanicky oddělen od ostatních obvodů modulu; digitální výstupy izolovány nejsou.

Technické parametry

Typové označení MU-121 MU-122
Počet frekvenčních vstupů 1
Typ frekvenčních vstupů izolované 24V
Rozsahy měření frekvence 0÷100kHz (rozlišení 1Hz)
0÷1kHz (rozlišení 0,01Hz)
Pracovní napětí - úroveň L <1V
Pracovní napětí - úroveň H 10÷30V
Odolnost vstupů proti přepětí ±35V
Izolace frekvenčního vstupu 1kVDC
Přesnost měření frekvence podle zvoleného rozsahu, lepší než 0,2%
Počet digitálních výstupů 3
Typ digitálních výstupů TTL NPN bez izolace
Spínané napětí a proud  - - - 32V/0,5A max.
Izolace digitálních výstupů ne
Počet frekvenčních komparátorů 3
Typ frekvenčních komparátorů dvoustavový s hysterezí
Napájecí napětí 10÷30V
Odběr proudu (podrobnosti) 100mA max.
Mechanické provedení Modulbox 3M