:: Produkty

MU-151/152/153/154/156/158, MU-159

Moduly analogových výstupů jsou určeny pro zpětné zásahy do technologie, resp. k proporcionálnímu řízení technologických akčních členů. Možnosti použití modulů rozšiřují pomocné digitální vstupy a výstupy.

Analogový výstup je galvanicky oddělen od ostatních obvodů modulu; digitální porty izolovány nejsou.

Jádrem analogového výstupu je alternativně 12bitový D/A převodník řešený PWM modulátorem (a z toho plynoucí delší dobou ustálení) nebo klasický 16bitový D/A převodník zajišťující rychlou odezvu a podporu všech obvyklých pracovních rozsahů.

Technické parametry

Typové označení MU-151
MU-152
MU-153
MU-154
MU-156 MU-158 MU-159
Počet
analogových výstupů
1 1
Rozlišení DAC 12 bitů 16 bitů
Doba ustálení 1s max. 5ms max.
Výstupní rozsahy 0÷10V
0÷5V
±5V
0÷20mV
4÷20mV
0÷10V
0÷5V
±5V
0÷20mV
4÷20mV
0÷10V
±10V
0÷5V
±5V
0÷20mV
0÷24mV
4÷20mV
Přesnost
analogového výstupu
lepší než 0,5 % lepší něž 0,2 %
Linearita
analogového výstupu
lepší něž 0,2 % lepší něž 0,1 %
Zatěžovací impedance
(napěťový výstup)
>1 kΩ  - - - >1 kΩ  - - - >1 kΩ
Zatěžovací impedance
(proudový výstup)
 - - - <500 Ω  - - - <500 Ω <1 kΩ
Izolace
analogového výstupu
1kVDC 1kVDC
Počet digitálních vstupů  - - -  - - - 1  - - -
Typ digitálních vstupů  - - -  - - - TTL/24V
bez izolace
 - - -
Pracovní napětí
- úroveň L
 - - -  - - - <1V  - - -
Pracovní napětí
- úroveň H
 - - -  - - - >4V  - - -
Odolnost vstupů
proti přepětí
 - - -  - - - ±32V  - - -
Izolace
digitálních vstupů
 - - -  - - - ne  - - -
Počet
digitálních výstupů
2 1  - - -
Typ digitálních výstupů TTL (MU-151/153, viz poznámka)
NPN bez izolace (MU-152/154/156/158)
 - - -
Spínané
napětí a proud
- - -
32V/0,5A max.
 - - -
Izolace
digitálních výstupů
ne  - - -
Napájecí napětí 15÷30V (viz poznámka) 10÷30V
Odběr proudu, příkon
(podrobnosti)
120mA max. 2,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M

Poznámka: Moduly existují také ve verzi MU-15x/12V pro napájecí napětí 12V (tzn. napětí v rozsahu 10÷20V).