:: Produkty

MU-412

Moduly analogových vstupu MU-412 jsou určeny pro aplikace, ve kterých je požadováno více diferenciálních analogových vstupů s možností přímého měření unifikovaných proudových signálů vyšší vzorkovací frekvencí. Příslušný rozsah lze volit softwarově nezávisle pro každý vstup.

Skupina analogových vstupů (vstupy nejsou vzájemně izolovány) je izolována od napájecího zdroje a komunikační linky.

Diferenciální vstupy umožňují měření skupiny proudových signálů uvnitř již realizovaných proudových smyček podobně jako izolované kanály, avšak s výrazně nižší cenou. Podrobně viz schema zapojení.

Technické parametry

Typové označení MU-412
Počet analogových vstupů 4x I
Rozlišení ADC 12 bitů
Rychlost převodu ADC 10 ms (jeden kanál)
Vstupní rozsahy 0÷20mA
4÷20mA
Souhlasná složka vstupního signálu ±40V max.
Izolace analogových vstupů 1kVDC
Přesnost měření 0,2 %
Napájecí napětí 10÷30V
Příkon (podrobnosti) 1,3W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M