:: Produkty

MU-433, MU-434, MU-435

Moduly čítačových vstupů MU-433, MU-434 a MU-435 jsou určeny pro čítání vnějších událostí nebo zpracování signálů impulzního charakteru z různých čidel a snímačů.

Moduly obsahují čtyři samostatné 32bitové čítače s možností nulování, resp. přednastavení z nadřízeného počítače. Při výpadku napájení je hodnota čítače zálohována v paměti RAM s lithiovou baterií 3V. Protože modul je osazen obvodem RTC, jsou k dispozici informace o času a datu vypnutí a zapnutí napájecího napětí.

Moduly MU-434 a MU-435 obsahují oproti MU-433 dolnopropustní filtry na vstupech čítačů potlačující rušení na vstupních signálech.

Modul MU-435 umožňuje oproti MU-433 a MU-434 navíc měřit čas uplynulý mezi dvěma detekovanými pulzy a čas uplynulý od posledního detekovaného pulzu. Z těchto veličin je pak modul schopen určit pomocí zadaného impulzního čísla celkový i okamžitý odběr.

Celkový odběr je vypočítán podle vztahu:
      celkový_odběr = počet_pulzů * impulzní_číslo

Okamžitý odběr je vypočítán podle vztahu:
      okamžitý_odběr = impulzní_číslo * 3.600.000 / perioda_pulzů

Technické parametry

Typové označení MU-433 MU-434 MU-435
Počet čítačových vstupů 4
Typ čítačových vstupů TTL/24V bez izolace
Pracovní napětí - úroveň L <1V
Pracovní napětí - úroveň H >4V
Odolnost vstupů proti přepětí ±32V
Izolace čítačových vstupů ne
Rozlišení čítačů 32 bitů
Vstupní frekvence čítačů 1000Hz max. 40Hz max. 40Hz max.
Vstupní signál - úroveň L 0,45ms min. 10ms min. 10ms min.
Vstupní signál - úroveň H 0,45ms min. 10ms min. 10ms min.
Výpočet celkového odběru ne ne ano
Výpočet okamžitého odběru ne ne ano
Délka interních časovačů     32 bitů
Rozlišení interních časovačů     1ms
Rozsah impulzního čísla     1÷1000
Napájecí napětí 12÷30V
Odběr proudu (podrobnosti) 60mA max.
Mechanické provedení Modulbox 3M