:: Produkty

PCI-1052

PC karty řady PCI-1052 jsou speciální komunikační karty určené výhradně pro přenos dat v rámci sítě modulů MicroUnit serie.

PC karty jsou osazeny řídicím mikropočítačem s implementovaným protokolem AIBus-2, dvoubránovou pamětí pro přenos dat mezi mikropočítačem a PC, opticky izolovanými obvody rozhraní RS-485 a logikou přerušení podporující všechny dostupné kanály přerušení.

Výstupní obvody rozhraní jsou standardně osazovány přepěťovými ochrannými prvky a navíc doplněny o zakončovací impedance vedení v provedení doporučovaném řadou norem, mj. Profibus. Oproti obvyklému řešení s externími prvky, event. rezistory doplňovanými do volných pozic PC karty jsou zakončovací impedance vyvedeny na samostatné piny konektoru a pro jejich využití postačuje propojení sousedních pinů na konektoru přívodního vodiče.

Ačkoliv je karta řešena jako jednoportová, obvody rozhraní jsou řešeny duálně a umožňují připojit dva nezávislé segmenty vedení RS-485. Softwarovou konfigurací karty lze volit simultánní režim (karta komunikuje současně oběma rozhraními) nebo nezávislý režim obou rozhraní.

Softwarová podpora

Pro karty PCI-1052 jsou k dispozici ovladače pro Windows, zdarma je rovněž dostupný ovladač pro vývojový systém ControlWeb. V případě implementace podpory do jiných operačních systémů je k dispozici přiručka dokmentující funkční registry karty.

Technické parametry

Typové označení PCI-1052
Počet komunikačních portů jeden dvojitý port
Typ komunikačních portů RS-485
Řadič UART AT89C52 (mikropočítač ATMEL)
Přenosová rychlost 600Bd ÷ 115,2kBd
Přenášené signály TXD/RXD+ (B), TXD/RXD- (A)
Řízení směru přenosu RS-485 automaticky interním mikropočítačem
Pracovní režimy RS-485
Typ budičů linky SN75176 (Texas Instruments)
Ochrana linky 300A, 8/20 µs, IEC 801-5 (transil 5V8/600W)
Zakončovací impedance 120Ω / 0,7V
Izolační napětí 1kVDC
Sběrnice PCI, 5V, 33MHz
I/O a MEM adresa,
kanály přerušení
přiděluje PnP PCI BIOS
Rozměry desky 90x125 mm