:: Produkty

MU-161, MU-162

Moduly PWM výstupů jsou určeny pro zpětné zásahy do technologie, resp. k proporcionálnímu řízení technologických akčních členů obdobně jako moduly analogových výstupů.

Modul obsahuje PWM modulátor umožňující generovat logický signál s konfigurovatelnou frekvencí a volně programovatelnou střídou signálu (tzn. poměrem doby "zapnuto" a "vypnuto"); výstup modulátoru následně řídí izolovaný polovodičový spínač. Možnosti použití modulů rozšiřují pomocné digitální vstupy a výstupy. PWM výstup je galvanicky oddělen od ostatních obvodů modulu; digitální porty izolovány nejsou.

Technické parametry

Typové označení MU-161 MU-162
Počet PWM výstupů 1
Typ PWM výstupu izolovaný 24V
Spínané napětí a proud 32V/0,5A max.
Izolace PWM výstupu 1kVDC
Rozlišení PWM 1 ms
Perioda PWM 1,024s
2,048s
4,096s
8,192s
16,386s
32,768s
65,536s
Rychlost odezvy PWM max. 1 perioda PWM
Přesnost PWM 1 ms
Počet digitálních výstupů 2
Typ digitálních výstupů TTL NPN bez izolace
Spínané napětí a proud  - - - 32V/0,5A max.
Izolace digitálních výstupů ne
Napájecí napětí 10÷30V
Odběr proudu (podrobnosti) 100mA max.
Mechanické provedení Modulbox 3M