:: Produkty

MU-191

Modul MU-191 je určen pro řídicí systémy s moduly MicroUnit serie jako externí "watchdog". Funkcí modulu je monitorovat činnost řídicího systému a v případě jeho selhání reagovat aktivováním varovné signalizace, popř. restartem systému.

Modul má definovány dvě časové konstanty - počáteční prodlevu a provozní timeout. V obvyklém pracovním režimu modul po zapnutí napájecího napětí sepne relé a po dobu počáteční prodlevy vyčkává na aktivaci řídicího systému. Po uplynutí této doby pak modul vyžaduje od nadřízeného počítače pravidelné nulování časovače timeoutu. Pokud v nastaveném čase k vynulování nedojde, modul rozepne výstupní relé.

V alternativním pracovním režimu modul sepne relé až po příchodu první instrukce od nadřízeného počítače a udržuje jej v sepnutém stavu po dobu pravidelného nulování časovače timeoutu.

Technické parametry

Typové označení MU-191
Čas počáteční prodlevy 0÷255s
Čas provozního timeoutu 1÷255s
Počet WD výstupů 1
Typ WD výstupu přepínací relé
Izolace WD výstupu 1kVDC
Spínané napětí a proud relé 250V/8A max.
Napájecí napětí 15÷30V
Odběr proudu(podrobnosti) 60mA max.
Mechanické provedení Modulbox 3M

Poznámka: Moduly existují ve verzi MU-191/12V pro napájecí napětí 12V (tzn. napětí v rozsahu 10÷20V).