:: Produkty

MU-611

Moduly analogových vstupů MU-611 jsou určeny pro aplikace, ve kterých je požadováno více analogových vstupů s možností přímého měření unifikovaných stejnosměrných napěťových i proudových signálů vyšší vzorkovací frekvencí. Příslušný rozsah lze volit softwarově nezávisle pro každý vstup. Možnosti použití modulu dále rozšiřují dva digitální výstupy a dva digitální vstupy.

Skupina analogových vstupů je izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.
Digitální porty jsou izolovány od ostatních obvodů modulu i vzájemně.

Technické parametry

Typové označení MU-611
Počet analogových vstupů 6x kombinovaný U/I
Rozlišení ADC 12 bitů
Rychlost převodu ADC 10 ms (jeden kanál)
Vstupní rozsahy ±10V
±5V
±2V
±1V
±0,5V
0÷20mA
4÷20mA
Izolace analogových vstupů 1000V
Přesnost měření lepší než 0,5 %
Počet digitálních vstupů 2
Typ digitálních vstupů izolované 24V
Izolace digitálních vstupů 1kVDC
Pracovní napětí - úroveň L <3V
Pracovní napětí - úroveň H 15÷30V
Odolnost vstupů proti přepětí ±35V
Počet digitálních výstupů 2
Typ digitálních výstupů izolované 24V
Izolace digitálních výstupů 1000V
Spínané napětí a proud 32V/0,5A max.
Napájecí napětí 15÷30V (viz poznámka)
Odběr proudu (podrobnosti) 100mA max.
Mechanické provedení Modulbox 6M

Poznámka: Modul existuje také ve verzi MU-611/12V pro napájecí napětí 12V (tzn. napětí v rozsahu 10÷20V).