:: Produkty

MU-811, MU-812

Moduly analogových vstupů MU-811 a MU-812 jsou určeny pro aplikace, ve kterých je potřeba koncentrovat vysoký počet analogových vstupů v minimálním prostoru.
Moduly jsou určeny pro přímé měření unifikovaných napěťových nebo proudových signálů vyšší vzorkovací frekvencí. Příslušný rozsah lze volit nezávisle pro každý vstup.

Napěťové rozsahy jsou unipolární a neumožňují proto, narozdíl od řady dalších typů modulů, měřit záporná napětí.

Skupina analogových vstupů je izolována od ostatních obvodů modulu, vstupy však nejsou izolovány vzájemně.

Technické parametry

Typové označení MU-811 MU-812
Počet analogových vstupů 8x U 8x I
Vstupní rozsahy 10V
5V
2V
1V
0÷20mA
4÷20mA
Rozlišení ADC 12 bitů
Přesnost měření lepší než 0,2%
Rychlost měření 10ms max. (doba odměření jednoho kanálu)
Izolace analogových vstupů 1000VDC (společně všechny vstupy)
Napájecí napětí 10÷30VDC
Příkon (podrobnosti) 1,2W max.
Mechanické provedení Modulbox 3M