:: Vývoj

Zakázkový vývoj - ISA karty a PC/104 moduly

Společnost TEDIA® vyvinula a zajistila výrobu zakázkových karet pro sběrnici ISA a PC/104 modulů určených pro aplikace z široké řady různých oborů, přehled vybraných typů se stručným popisem je uveden v odstavcích níže. Bohužel, informace o mnoha zajímavých projektech nelze zveřejnit ani v obecné rovině.

PC/104 modul pro zpracování signálů IRC snímačů

JST101

Pro firmu zabývající se výrobou zkušebních stolic, měřicích stanic a testerů byl vyvinut modul PC/104 formátu umožňující zpracovat signály inktermentálního snímače s pomocnými vstupy pro zachycení aktuální hodnoty a přednastavení nové hodnoty.

Jádrem modulu je výkonné hradlové pole FPGA zajišťující veškeré zpracování a generování signálů (včetně obsluhy PC/104 sběrnice) vybavené izolovanými vstupy pro připojení snímače a řadou digitálních vstupů a výstupů. Uživatelsky přívětivý způsob aktualizace firmware FPGA je zajištěn servisním sériovým portem jednoduše připojitelným ke COM portu počítače.

Zadavatel: JUSTUR spol. s r.o.
Realizace: květen - říjen 2022

PC/104 modul pro zpracování signálů LVDT snímačů

SNIM104

Pro firmu zabývající se výrobou jednoúčelových strojů, měřicích stanic a testerů byl vyvinut modul PC/104 formátu umožňující inteligentní 32 kanálové zpracování signálů LVDT snímačů pomocí speciálních měřicích algoritmů.

Jádrem modulu je výkonné hradlové pole FPGA zajišťující veškeré zpracování a generování signálů (včetně obsluhy PC/104 sběrnice) připojených prostřednictvím 32 rychlých izolovaných digitálních vstupů určených pro připojení snímačů a řady pomocných digitálních vstupů a výstupů. Uživatelsky přívětivý způsob aktualizace firmware FPGA je zajištěn servisním sériovým portem jednoduše připojitelným ke COM portu počítače.

Zadavatel: AMS Automatizace a měření ve strojírenství, s.r.o.
Realizace: březen - srpen 2014

Multifunkční ISA karta

PCA-1608B

Pro firmu Böhm průmyslová automatizace, zabývající se dodávkou řídicích systémů, byla na zakázku vyvinuta multifunkční karta PCA-1608B jako významně modernizovaná náhrada za předešlý typ PCA-1608A.

Karta nabízí osm izolovaných analogových vstupů s vlastnostmi definovanými násuvným modulem se 16bitovými A/D převodníky (každý kanál osazen jedním A/D převodníkem, karta nemá žádné multiplexery) a vzorkovací frekvencí až 8x 32 kHz. Kromě analogových vstupů karta nabízí 32 digitálních vstupů/výstupů a čtyři 32bitové čítače (programovatelná celá řada režimů včetně kvadraturních IRC).
Scanovací logika umožňuje zaznamenávat vybrané vstupní veličiny (analogové vstupy, čítače i digitální porty) frekvencí až 32 kHz, zásobník pro naměřená data má kapacitu 512 kB. Další rozšíření počtu digitálních vstupů/výstupů je možné pomocí externích modulů řady MicroUnit serie připojených k rozhraní RS-485 obsluhovaném mikropočítačem karty.
Jelikož firmware obou hradlových polí lze uživatelsky aktualizovat, karta umožňuje i dodatečný update funkcí přímo v instalované aplikaci.

Zadavatel: Böhm průmyslová automatizace
Realizace: květen až červenec 2006

Multifunkční PC/104 modul

APP-01

Pro firmu Applied Precision, spol. s r. o., zabývající se dodávkou špičkových měřicích systémů, byl vyvinut multifunkční PC/104 modul.

Modul nabízí osm analogových vstupů s 16bitovým rozlišením A/D převodníku a čtyřmi napěťovými rozsahy, jeden analogový výstup, 32 digitálních vstupů/výstupů a čtyři čítače. Jádrem desky jsou hradlové pole (obsahuje interface sběrnice včetně obvodů přerušení, datové zásobníky apod.) a mikropočítač obsluhující analogové vstupy a výstupy.

Zadavatel: Applied Precision, SR.
Realizace: říjen až prosinec 2005

Komunikační karty s protokolem S-BUS

Karta S-BUS

Pro nasazení v provozu Škody Auto v Mladé Boleslavi byly zakázkově upraveny standardní karty PCI-052; instalované PC systémy jsou postaveny na 15 mikropočítačem řízených PC kartách s implementovaným protokolem S-BUS a pracují pod Windows 2000.

Součástí dodávky TEDIA byl vývoj speciálního firmware a odpovídající driver pro Windows 2000.

Zadavatel: DMS, a. s.
Realizace: 2000

Karty generátorů harmonického signálu

PCG-650

Pro účely kalibrace elektroměrů byla vyvinuta PC karta obsahující šest generátorů harmonického signálu na principu digitální syntézy s programovatelnou frekvencí 40÷90 Hz, fázovým posuvem 0°÷357° a amplitudou 0÷4,095 V.

Zadavatel: Křižík a.s., Slovensko
Realizace: 1999