:: Vývoj

Zakázkový vývoj - seismické přístroje

Společnost TEDIA® vyvinula a zajistila výrobu celé řady zakázkových přístrojů pro seismické účely, krátký přehled je uveden v odstavcích níže.

Datalogger pro seismická měření BRS32


Pro Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., byly vyvinut speciální mobilní datalogger určený pro seismická měření.

Přístroj obsahuje tři špičkové 31bitové A/D převodníky umožňující vzorkovat vstupní signály v rozsahu frekvencí 250 Hz4 kHz a naměřená data spolu s údaji z GPS přijímače (je součástí přístroje) ukládat na vestavěný flash disk s kapacitou až 64 GB.
Trojice seismometrů je standardně umístěna uvnitř přístroje, alternativně však mohou být snímače připojeny také externě.
Pro přenos dat přístroj nabízí vysokorychlostní USB rozhraní (přístroj se po připojení k počítači se chová jako běžný USB disk).
Přístroj je vestavěn do robustního kufru PeliCASE, napájení přístroje je řešeno interním akumulátorem (doba běhu až 40 hodin), případně z externího zdroje.

Konstrukce seismického dataloggeru BRS32 je chráněna užitným vzorem 28283 (společnost TEDIA® je jeho spolumajitelem).

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Realizace: leden až září 2012

Multifunkční USB moduly pro seismická měření

Pro Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., byly vyvinuty speciální USB moduly pro seismická měření.

První z modulů, kompaktní čtyřkanálový UDAQ-2804, disponuje čtyřmi izolovanými analogovými kanály osazenými 31bitovými A/D převodníky. Vzorkovací frekvence je nastavitelná v rozsahu 250 Hz4 kHz a citlivost vstupů od ±40 mV do ±2,5 V. V režimu 250 Hz a citlivosti ±1,25 V bylo dosaženo odstupu od rušivého pozadí lepšího než -120 dB (SFDR).
Pro synchronizaci s dalšími systémy modul umožňuje přenos i pomocného signálu (sekundové značky) z GPS přijímače.

Druhým modulem je 12kanálový typ UDAQ-2812. Narozdíl od UDAQ-2804 je elektronika rozdělena do centrální jednotky (vytváří datový můstek mezi USB rozhraním a čtyřmi rychlými sériovými porty) a čtyř jednotek analogových vstupů propojených s centrální jednotkou až 100 metrů dlouhými kabely.
Jelikož UDAQ-2812 obvodově vychází z předešlého UDAQ-2804, technické parametry jsou analogické.

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Realizace: leden až září 2010

Multifunkční USB modul pro seismická měření

Pro Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR byl vyvinut speciální USB modul pro seismická měření.

Modul obsahuje čtyři analogové kanály osazené A/D převodníky doplněnými o mikropočítače s algoritmem návazné digitální filtrace. Vzorkovací frekvence je nastavitelná v rozsahu 125Hz až 1kHz a při základní citlivosti vstupů ±2V kanály dosahují až 20bitového efektivního rozlišení.

Pro synchronizaci s dalšími systémy modul umožňuje přenos i pomocného signálu (sekundové značky) z GPS přijímače.

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR
Realizace: říjen až prosinec 2004