:: Vývoj

Zakázkový vývoj - speciální elektronika

Společnost TEDIA® vyvinula a zajistila výrobu zakázkových zařízení určených pro aplikace z široké řady různých oborů, přehled vybraných typů se stručným popisem je uveden v odstavcích níže. Bohužel, informace o mnoha zajímavých projektech nelze zveřejnit ani v obecné rovině.

Jednotka pro testování a kalibrace průtokoměrů

Pro významného zákazníka byla vyvinuta inteligentní jednotka určená zejména pro testování a kalibrace průtokoměrů.

Přístroj obsahuje 24 nezávislých kanálů tvořených izolovaným vstupním obvodem pro pulzní signál, konfigurovatelnými obvody digitální filtrace, čítačem a časovačem pro přesné měření periody signálu. Každý kanál lze kompletně řídit softwarově, případně jejho ovládání navázat na logický automat řízený pomocnými vstupy. Doplňkovou funkcí jsou pak konfigurovatelné generátory pulzních signálů pro testování systémů zpracovávajících signály průtokoměrů.

Jádrem jednotky je výkonný mikropočítač ARM Cortex M7 pracující na frekvenci 400 MHz zajištující rychlou komunikaci a hradlové pole FPGA pro všechny funkce zpracování I/O signálů. Aktualizace firmware obou částí jednotky je zpřístupněna uživateli pomocí softwarové utility.

Přístroj je schopem současně komunikovat ethernet rozhraním protokolem Modbus TCP (až 1000 zpráv za sekundu) a izolovanou linkou RS-485 protokolem Modbus RTU.

Zadavatel: ENBRA, a.s.
Realizace: duben/srpen 2023

Zesilovač pro buzení ultrazvukových měničů

Pro výzkumné účely v rámci univerzitního projektu (University of South Wales, Faculty of Computing) byl vyvinut osmikanálový zesilovač určený pro buzení ultrazvukových keramických měničů.

Přístroj obsahuje osm nezávislých zesilovačů s rozkmitem výstupního signálu až ±40 V při proudu do 50 mA a frekvenční šířce pásma od 1 Hz (resp. od 0 Hz při stejnosměrné vazbě vstupního signálu) do 50 kHz při plném rozkmitu signálu. Zesilovače jsou odolné proti zkratu a obsahují navíc tepelnou pojistku zabraňující poškození přetížením; výstupní proud je limitován na hodnotě 55 mA a tento stav je signalizován na čelním panelu přístroje.

Napájecí obvody jsou řešeny jako izolované od signálové části, pro napájení lze tedy použít téměř jakýkoliv dostupný zdroj 20÷30 VDC.

Deska zesilovače je vestavěna do hliníkového přístrojového pouzdra zajišťujícího dostatečný odvod ztrátového tepla.

Zadavatel: University of South Wales, Faculty of Computing
Realizace: duben/červen 2017

Terminál pro monitorování provozního stavu stroje

Pro významného zákazníka bylo vyvinuto zařízení umožňující monitorovat provozní stav výrobních linek a reportovat jej do centrálního serveru.

Jádrem modulu určeného pro montáž na lištu DIN 35mm je elektronická deska vybavená LAN rozhraním pro komunikaci s nadřízeným serverem, USB portem pro konfiguraci přístroje a aktualizaci jeho firmware z USB disku, dvěma sériovými porty, digitálními výstupy určenými např. pro řízení signalizačního "majáku" a digitálními vstupy pro připojení tlačítek nebo spínačů.

Firmware zařízení vyhodnocuje stavové změny na digitálních vstupech, signalizuje je lokálními indikačními prvky a současně je reportuje do centrálního serveru. Naopak pak ze serveru průběžně načítá stavové údaje včetně aktuálního času a synchronizuje jimi vlastní běh.

Zadavatel: Robert Bosch spol. s r.o.
Realizace: září/prosinec 2015

Převodník napětí/proud

Pro zákazníka zabývajícího se zejména modernizací a rekonstrukcemi technologických zařízení pro strojírenský, metalurgický a stavební průmysl byl vyvinut speciální převodník napětí/proud pro řízení hydraulického servoventilu elektrod obloukové pece.

Jádrem modulu určeného pro montáž na lištu DIN 35mm je převodník řídicího signálu z PLC v rozsahu ±10V na výstupní proud ±100mA s doplněnou modulací harmonickým signálem 50Hz (stabilní generátor signálu řešený mikropočítačem na bázi DDS). Průmyslové řešení si vyžádalo napájecí obvody s galvanickým oddělením.

Zadavatel: RETROFIT, s.r.o.
Realizace: březen/duben 2013

Modul generátoru kvadraturního signálu

Pro firmu ZAT a. s., významného dodavatele řídicích systémů, byl na zakázku vyvinut speciální modul generátor kvadraturního signálu.

Jádrem modulu jsou řídicí mikropočítač, hradlové pole a obvod DDS pro přesné generování zvolené frekvence v rozsahu do 10 kHz. Změna frekvence signálu je díky obvodu DDS zcela přesná (řídicí obvody pracují s rozlišením lepším než 0,001 Hz) a okamžitá.

Izolované výkonové výstupy jsou řešeny jako zkratuvzdorné s nadproudovou, tepelnou a přepěťovou ochranou. Rovněž všechny vstupy jsou odolné proti přepětí do ±50V.

Zadavatel: ZAT a.s.
Realizace: květen až červen 2006

Externí modul pro digitalizaci audio signálů

Na zakázku byl vyvinut speciální zákaznický modul pro digitalizaci audio signálů.

Modul umožňuje digitalizovat až osm audiosignálů v řadě režimů od 8bitů/8kHz až 16bitů/48kHz. Vstupy jsou vybaveny zesilovači s možností softwarového nastavení nastavení citlivosti ve velmi širokém intervalu s krokem 0,5dB. Digitalizované signály lze přenášet simultánně synchronní linkou RS-422 rychlostí 2,048 Mbit/s nebo rozhraním E1 G-703. Konfigurace přístroje probíhá 100% programově pomocí servisních rozhraní RS-232 nebo ethernet; druhým z uvedených rozhraní lze navíc přenášet data zvoleného audiovstupu.

Zadavatel: nelze zveřejnit
Realizace: říjen 2004 až duben 2005

Speciální GPIB + ethernet + USB interface

Deska byla realizována na zakázku jako speciální interface přístroje LEM Norma 4000 (Rakousko) pro analýzu parametrů elektrické sítě.

Obsahuje bridge synchronní sběrnice řídicího mikropočítače (Motorola MCF5307, 32bitů/36MHz, realizováno na bází CPLD) na lokální asynchronní sběrnici řadiče GPIB včetně podpory DMA a IRQ.

Druhá generace desky má navíc implementováno rozhraní ethernet 10/100 Mbit/s (na obrázku vpravo).

Třetí generace desky realizovaná v roce 2005 integruje rozhraní ethernet a USB; jádrem desky je FPGA zajišťující funkce DMA přenosů mezi řadiči rozhraní a datovými buffery systémové sběrnice přístroje.

Zadavatel: ELCOM a. s.
Realizace: 2002, 2004, 2005

Zařízení pro divadelní techniku

Postupem let bylo zakázkově vyvinuto několik typů zařízení pro zpracování signálů z inkrementálních čidel. Uplatnění nalezly v divadle Archa (systém řízení stolů a tahů) a na hlavní scéně Národního divadla.

Ve všech případech se jedná o mikropočítačové jednotky zpracovávající kvadraturní signály z IRC čidel a komunikující s nadřízeným systémem rychlou sériovou linkou (až 1000 přenosů za sekundu) nebo speciálním paralelním rozhraním (Petherikův kód). Řešeno bylo i dlouhodobě spolehlivé zálohování dat čítače (náhrada absolutních čidel běžným inkrementálním snímačem).

Zadavatel: ZAT Easy Control Systems a. s. (dnes ZAT a.s.)
Realizace: 2000

Jednotky řízení pecí pro výrobů křemíkových plátků

Pro rekonstrukci řídicí elektroniky pecí byly vyvinuty jednotky PWM modulátoru řízené prostřednictvím rozhraní RS-485. Modul obsahuje elektroniku plnící funkci pulzně šířkového modulátoru fázově zavěšeného na síťový rozvod 50Hz s řízením výkonových tyristorů v celistvých násobcích půlperiody sítě. K řízení modulátoru je využit analogový vstup, případně jej lze přímo ovládat prostřednictvím sériové linky.

Zadavatel: TESLA Sezam, a. s.
Realizace: 1999

Náhrada jednotky motorpotenciometru

Pro účely rekonstrukce systému v energetice byly zakázkově vyvinuty jednotky pro náhradu tzv. motorpotenciometru. Vzhledem ke specifickému nasazení (mj. jaderné elektrárny) bylo nezbytné vyloučit mikropočítačové komponenty a celá jednotka byla realizována kombinací analogové techniky, hradlového pole a CMOSové "klasiky". I s těmito omezeními bylo dosaženo zálohování aktuálních dat vysokokapacitním kondenzátorem a konfigurovatelný power-on stav.

Zadavatel: INVELT elektro s. r. o.
Realizace: 1999

Pacientský modul EKG

Na vývojovém pracovišti TEDIA bylo realizováno standardní 10svodové EKG a úspěšně absolvovalo klinické testy. Přístroj byl realizován jako nízkoodběrový s jediným bateriovým článkem a s počítačem komunikoval prostřednictvím optického vlákna.

Celý projekt byl převzat firmou zabývající se distribucí zdravotnické techniky.
Realizace: 1994