:: Vývoj

Zakázkový vývoj - DAQ USB moduly

Společnost TEDIA® vyvinula a zajistila výrobu zakázkových USB modulů, přehled vybraných typů se stručným popisem je uveden v odstavcích níže. Bohužel, informace o mnoha zajímavých projektech nelze zveřejnit ani v obecné rovině.

Řada výkonných měřicích USB modulů

Pro Digiteq Automotive s.r.o., dceřinou společnost Škoda Auto a.s. a CARIAD SE, bylo vyvinuto několik typů USB měřicích modulů.

Moduly nabízejí diferenciální analogové vstupy se vzorkovací frekvencí až 8x 100 kHz osazené 14bitovými A/D převodníky a vstupními zesilovači se souhlasnou složkou až ±500 V. Analogové vstupy doplňují dva analogové výstupy a osm digitálních výstupů se schopností generování až 1 MSamples/s v režimech datový stream z USB nebo kruhový zásobník z paměti modulu. Všechny bloky jsou vzájemně izolovány.

Modifikovaný typ modulu v menším pouzdře byl následně vyvinut pro aplikace měření signálů v rozsahu až do ±50 V, schopnosti analogových výstupů zůstaly zachovány.

Zadavatel: Digiteq Automotive s.r.o.
Realizace: 2020 až 2022

Deska pro záznam digitálních signálů

Pro významného zákazníka podnikajícího v oblasti komponent pro dopravní techniku byla vyvinuta deska určená pro vestabu do testovací aparatury komunikující rozhraní USB.

Deska je vybavena 32 vzájemně izolovanými vstupy a čtveřici izolovaných zdrojů uzpůsobených tak, aby bylo možné odměřovat sekvence spínání/rozpínaní skupin různě propojených kontaktů rotačních odpojovačů. Nezávisle na zmíněných vstupech je deska vybavena vstupem pro rotační snímač polohy, záznam lze tedy provádět nejen fixní frekvencí (až 200 kHz; časové diagramy lze tedy sestavovat s krokem 5 µs), ale také v závislosti na natočení hřídele (podle typu snímače až tisíce měření na jednu otáčku; úhlové diagramy lze tedy sestavovat s krokem lepším než 0,1°).

Součástí dodávky byl i software pro provádění testů a přenos dat do zkušebních protokolů.

Zadavatel: FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.
Realizace: říjen až prosinec 2018

Výkonný měřicí USB modul

Pro významného zákazníka podnikajícího v oblasti zkušebních přístrojů a expertních služeb v oblasti výbušin a munice byl vyvinut výkonný měřicí modul pro rozhraní USB.

Modul UDAQ-3644 je vybaven čtveřici izolovaných analogových vstupů osazených 16bitovými A/D převodníky s možností synchronního vzorkování frekvencí až 4x 800 kHz. Každý vstupní kanál umožňuje nezávislou softwarovou kalibrací a volbu napěťových rozsahů od ±1 V do ±10 V.

Zadavatel: OZM Research, s.r.o.
Realizace: leden až duben 2013

Externí modul pro záznam signálů

Na zakázku byl vyvinut speciální zákaznický modul pro zpracování dat a jejich přenos dat do PC pomocí vysokorychlostního USB rozhraní.

Modul disponuje 25 obousměrnými porty standardu RS-422 a umožňuje jejich seskupování do vstupních nebo výstupních kanálů s volitelnou bitovou šířkou.

Jádrem celého přístroje je výkonné FPGA doplněné o generátor taktovací frekvence na bázi přímé digitální syntézy (DDS), rychlou datovou paměť a high-speed USB řadič.

Zadavatel: nelze zveřejnit
Realizace: únor až prosinec 2012

Multifunkční USB moduly pro seismická měření

Pro Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., byly vyvinuty speciální USB moduly pro seismická měření.

První z modulů, kompaktní čtyřkanálový UDAQ-2804, disponuje čtyřmi izolovanými analogovými kanály osazenými 31bitovými A/D převodníky. Vzorkovací frekvence je nastavitelná v rozsahu 250 Hz4 kHz a citlivost vstupů od ±40 mV do ±2,5 V. V režimu 250 Hz a citlivosti ±1,25 V bylo dosaženo odstupu od rušivého pozadí lepšího než -120 dB (SFDR).
Pro synchronizaci s dalšími systémy modul umožňuje přenos i pomocného signálu (sekundové značky) z GPS přijímače.

Druhým modulem je 12kanálový typ UDAQ-2812. Narozdíl od UDAQ-2804 je elektronika rozdělena do centrální jednotky (vytváří datový můstek mezi USB rozhraním a čtyřmi rychlými sériovými porty) a čtyř jednotek analogových vstupů propojených s centrální jednotkou až 100 metrů dlouhými kabely.
Jelikož UDAQ-2812 obvodově vychází z předešlého UDAQ-2804, technické parametry jsou analogické.

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
Realizace: leden až září 2010