:: Vývoj

Zakázkový vývoj - systém nezávislých výkonových ochran pro školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec

Společnost TEDIA se podílela na rekonstrukci řídicího systému jaderného reaktoru VR-1 ve formě subdodávky pro generálního dodavatele Škoda JS a.s. TEDIA zajistila vývoj a výrobu přístroje NVO včetně převážné části firmware a související konvertory pro komunikaci optickými vlákny.

Systém nezávislé výkonové ochrany (NVO) představuje jednu z částí řídicího systému, na níž jsou kladeny nejvyšší požadavky na spolehlivost. Jediným úkolem NVO je totiž zajistit výkonové bezpečnostní limity jaderného reaktoru v případě poruchy nebo selhání systému provozního měření výkonu.

Přístroje jsou realizovány na bázi nejmodernějších součástek (nízkošumové zesilovače pro zpracování vstupního signálu řádu desítek mikrovolt, stabilní nízkošumové VN zdroje, výkonné mikropočítače, hradlová pole CPLD a FPGA) a redundantních obvodových řešení.

Kritická část firmware probíhá paralelně na dvou mikropočítačích oddělených od vlastních I/O signálů a komunikačních linek dvěma dalšími vyhrazenými mikropočítači. Meziprocesorová komunikace je řešena řadou dvoubránových pamětí s kontrolními registry (implementováno do jediného FPGA) a je dohlížená pátým mikropočítačem desky. Nezávislé časování všech částí desky bylo svěřeno CPLD. Pro komunikaci s nadřízeným systémem, vzdálenými displeji a pro servisní účely byla realizována tři sériová rozhraní vybavená optickými vlákny.

Ačkoliv desítky zabezpečovacích funkcí uvnitř elektroniky zajišťují vysokou spolehlivost a odolnost proti chybám běhu, pro řízení reaktoru jsou nasazeny čtyři jednotky, z nichž tři pracují v aktivním režimu a čtvrtá jednotka zůstává v záloze. Nadřízený systém pak metodou "dva ze tří" vyřazuje ze sady aktivních "podezřelou" jednotku a její funkci přiděluje záložní jednotce.

Zadavatel: ŠKODA JS a.s.
Realizace: únor až listopad 2005