:: Vývoj

Zakázkový vývoj - měření koncentrace plynů

Na zakázku firmy KR Protect, spol. s r. o., zajišťuje společnost TEDIA® od roku 1999 do současnosti vývoj a výrobu celé řady přístrojů určených pro měření a vyhodnocení koncentrace plynů.

Osmikanálová ústředna

CS-384
CS-384E
RM-560

Na zakázku firmy KR Protect, spol. s r. o., byl řešen vývoj řady autonomních přístrojů pro monitorování a vyhodnocení koncentrace plynů.

Jádrem stavebnice jsou moduly CS-384 umožňující monitorování osmi analogových veličin (snímače koncentrace plynů) a naměřená data vyhodnocovat v bloku čtyřhladinových komparátorů s funkcí maskování a časového zpoždění. Výstupní alarmové signály ovládají pět základních relé vestavěných v modulu s možností rozšíření až na 32 relé pomocí expanderů RM-560.

Modul CS-484 je vybaven obvodem reálného času a schopností vytvářet archiv s historií detekovaných alarmových událostí do flash paměti s kapacitou 128 kB.

Vzhledem k uvažovanému nasazení v rozsáhlých systémech umožňují moduly CS-384 zapojit do sítě prostřednictvím rozhraní RS-485 (využit protokol AIBus-2, tzn. protokol modulů MicroUnit serie) a vytvořit tak distribuovaný systém disponující až 256 analogovými vstupy a 1024 reléovými výstupy.

Kromě základní verze se zobrazováním všech veličin (třímístný LED displej s ručním nebo automatickým krokováním veličin, 32x LED komparátorů) byla vyvinuta alternativní ekonomická verze se zobrazením výstupních alarmových signálů pod označením CS-384E.

Pro rozšíření funkčnosti modulů CS-384 byl navíc vyvinut modul RM-560 vybavený šesti reléovými výstupy s funkcí inteligentního zónování.

Přístroj CS-384 byl oceněn čestným uznáním za nejlepší exponát na veletrhu Aquatherm 2000.

Inovovaná verze ústředen

V průběhu roku 2004 byly obě verze modulu CS-384 významně modernizovány (mj. třímístný LED displej byl nahrazen přehledným grafickým LCD displejem) a na trh jsou dodávány pod označením CS-484 a CS-484E.

CS-484E CS-484

Rozšířena rovněž byla možnost komunikace s nadřízeným systémem o nový modul interface využívajícím protokol Modbus RTU.

Elektronika pro detektor koncetrace plynů

CS-101

V průběhu roku 2008 byla vyvinuta elektronika pro detektory koncentrace plynů, především oxidu uhelnatého.

Elektronika zpracovává signál z elektrochemického senzoru umístěného ve společném robustním pouzdře. Signál digitalizovaný A/D převodníkem je zpracován mikropočítačem (konfigurovatelná linearizace a kalibrace) a vyveden na proudový výstup 4-20 mA. Mikropočítač dále vyhodnocuje překročení povolených mezí po definovanou dobu a při splnění podmínek aktivuje signalizační relé.

Konfigurace přístroje je možná prostřednictvím sériového rozhraní nebo pomocí tlačítek.

Společnost TEDIA® vyvinula a vyrábí elektronickou část přístroje, kompletaci a konfiguraci v závislosti na použitém detektoru zajišťuje zadavatel vývoje.