:: Vývoj

Zakázkový vývoj - velkoplošné zobrazovací panely

Společnost TEDIA® na zakázku vyvinula a zajistila výrobu velkoplošných panelů určených především pro informování a motivaci zaměstnanců pracujících na linkách průmyslových podniků.

Velkoplošné zobrazovací panely

Pro významného výrobce součástí pro automobilový průmysl, společnost Grupo Antolin Autoform, byly vyvinuty velkoplošné panely pro řízení výroby stropních interiérových částí automobilů. V současné době jsou instalovány čtyři panely pro linky vyrábějící tzv. "nebe" vozů BMW a jeden panel pro vozy AUDI.

Panely poskytují numerické informace o normovaném množství, skutečném množství a rozdílů doplněném "motivačními smajlíky". Přestože každý panel pracuje autonomně, sestava panelů je propojena s počítačem dispečera výroby. Software umožňuje konfiguraci panelů i záznam historie pro následnou analýzu výroby.

Mechanickou část panelů zajistila firma MEMBER, s. r. o., elektronická část je řešena zakázkovými moduly MicroUnit série.

Zadavatel: Autoform GmbH & Co. KG, Elsendorf, SRN
Realizace: leden až duben 2004

Velkoplošné zobrazovací panely "podruhé"

Pro českou pobočku významného výrobce součástí pro automobilový průmysl, společnost Grupo Antolin Autoform, byly vyrobeny modifikované velkoplošné panely pro řízení výroby dveřních výplní automobilů VW Passat. Panely jsou součástí systému monitorování výroby, ovládány jsou z pracoviště vedoucího výroby a všechny údaje jsou dostupné na firemní intranetové síti.

TEDIA zajišťovala vývoj a výrobu samotných panelů, celý systém včetně softwarové podpory vyvinula a následně v Turnově instalovala firma PROTECH MATIC, s. r. o.

Zadavatel: PROTECH MATIC, s. r. o.
Realizace: říjen až prosinec 2005